برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سويا در منطقه فراهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فراهان
 
چکیده: 

اين آزمايش با هدف بررسي تاثير تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام سويا در مزرعه آموزشي تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد فراهان واقع در غرب استان مرکزي، طي سال زراعي 1385 انجام شد. در اين طرح که به صورت اسپليت پلات و در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي انجام شد، عامل تاريخ کاشت در 4 سطح، شامل 31 ارديبهشت، 10، 20 و 30 خردادماه به عنوان كرت اصلي و عامل رقم در سه سطح، شامل ويليامز، GK و BP به عنوان پلات فرعي در 4 تکرار لحاظ گرديد. نتايج حاصل از جدول تجزيه واريانس نشان داد که هر دو عامل تاريخ کاشت و رقم و اثرات متقابل آنها بر تعداد غلاف در بوته، وزن هزاردانه و عملکرد دانه در سطح 1درصد تاثير معني دار دارد و با تاخير در کاشت، صفات مذکور، کاهش يافت ولي تعداد دانه در غلاف تغييري نکرد.بين ارقام مورد آزمايش، رقم ويليامز از نظر تعداد غلاف در بوته، وزن هزاردانه و عملکرد نهايي بذر نسبت به دو رقم GK و BP برتري نشان داد. در مجموع، رقم ويليامز در تاريخ کاشت اول (2.31) با متوسط عملکرد 1668 کيلوگرم در هکتار نسبت به ساير تيمارها از اولويت برخوردار بوده است. اثر تاريخ کاشت و رقم بر درصد روغن و درصد پروتئين نيز معني دار شده و با تاخير در کاشت درصد روغن كاهش و درصد پروتئين افزايش يافت. بيشترين مقدار عملکرد روغن و پروتئين از تاريخ کاشت اول به دست آمده که ناشي از برتري عملکرد دانه در اين تاريخ کاشت است. رقم ويليامز از نظر درصد روغن و پروتئين نسبت به ساير ارقام برتري داشته، بيشترين مقدار عملکرد روغن و پروتئين از رقم ويليامز در تاريخ کاشت اول به دست آمده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

دادیان، ع.، و مدنی، ح.، و وفایی، م.، و میرزاخانی، م.، و فرمهینی، ا. (1387). بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سویا در منطقه فراهان. کشاورزی پویا, 5(3 (علوم زراعی)), 281-294. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120184Vancouver : کپی

دادیان علیرضا، مدنی حمید، وفایی محمدرضا، میرزاخانی محمد، فرمهینی احسان. بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سویا در منطقه فراهان. کشاورزی پویا. 1387 [cited 2021April17];5(3 (علوم زراعی)):281-294. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120184IEEE : کپی

دادیان، ع.، مدنی، ح.، وفایی، م.، میرزاخانی، م.، فرمهینی، ا.، 1387. بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام سویا در منطقه فراهان. کشاورزی پویا, [online] 5(3 (علوم زراعی)), pp.281-294. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120184>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی