برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1387 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 97 تا صفحه 121 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير شاخص هاي رشد بر توان رقابتي ارقام کلزا (Brasica napus) با علف هرز خردل وحشي (Sinapis arvensis)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي اهميت شاخص هاي رشد در قابليت رقابت ارقام مختلف کلزا در برابر علف هرز خردل وحشي، يک تحقيق مزرعه اي به صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوك كامل تصادفي با سه تکرار در سال زراعي 85-1384 در مزرعه تحقيقاتي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي گلستان اجرا گرديد. فاكتورهاي آزمايش شامل ارقام كلزا در 7 سطح شامل (زرفام، طلايه، ساري گل، آرجي اس 003، آپشن 500، هايولا 401 و هايولا 330) و سطوح علف هرز در دو سطح (صفربوته به عنوان شاهد و 30 بوته خردل وحشي در مترمربع) بود. علاوه بر آن، کشت خالص علف هرز خردل وحشي در هر تکرار منظور شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که خردل وحشي سبب کاهش معني دار عملکرد، ماده خشک، ميزان سطح برگ، دوام سطح برگ و سرعت رشد گياه در تمامي ارقام کلزاي مورد آزمايش، گرديد. بيشترين مقدار عملکرد، تجمع ماده خشک، شاخص سطح برگ، سرعت توسعه نسبي سطح برگ و سرعت رشد گياه در شرايط خالص به رقم هايولا 330 تعلق داشت. بيشترين کاهش عملکرد، ماده خشک و شاخص سطح برگ نسبت به شاهد در شرايط مخلوط، به رقم آپشن 500 تعلق داشت و کمترين تاثير کاهنده رقابت بر صفات مورد اندازه گيري، در رقم رقيب زرفام مشاهده شد. با توجه به نتايج به دست آمده به نظر مي رسد که شاخص سطح برگ به همراه توزيع عمودي سطح برگ و سرعت توسعه نسبي سطح برگ را مي توان از جمله شاخص هاي موثر در کم کردن بيوماس علف هرز خردل وحشي و نيز توانايي تحمل ارقام دانست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

صفاهانی لنگرودی، ع.، و کامکار، ب.، و قوشچی، ف.، و نورمحمدی، ق.، و باقرانی ترشیز، ن.، و باقری، م. (1387). تاثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brasica napus) با علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis). کشاورزی پویا, 5(1), 97-121. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120077Vancouver : کپی

صفاهانی لنگرودی علیرضا، کامکار بهنام، قوشچی فرشاد، نورمحمدی قربان، باقرانی ترشیز ناصر، باقری محسن. تاثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brasica napus) با علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis). کشاورزی پویا. 1387 [cited 2021April14];5(1):97-121. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120077IEEE : کپی

صفاهانی لنگرودی، ع.، کامکار، ب.، قوشچی، ف.، نورمحمدی، ق.، باقرانی ترشیز، ن.، باقری، م.، 1387. تاثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brasica napus) با علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis). کشاورزی پویا, [online] 5(1), pp.97-121. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120077>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی