برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  19 , شماره  2 ; از صفحه 71 تا صفحه 84 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با ژن هاي مقاومت به بلايت فوزاريومي سنبله در گندم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 
چکیده: 

بيماري بلايت فوزاريومي سنبله که عامل آن قارچ Fusarium graminearum است، يکي از بيماري هاي مهم گندم به شمار مي رود. اصلاح براي مقاومت به اين بيماري از طريق روش هاي کلاسيک، مشکل و مستلزم صرف هزينه هاي زيادي است. نشانگرهاي DNA پيوسته با ژن هاي مقاومت به اين بيماري مي توانند در تسريع برنامه هاي اصلاح ارقام مقاوم مفيد باشند. اين مطالعه به منظور شناسايي نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با ژن هاي مقاومت به اين بيماري در گندم اجرا شد. جمعيتي شامل 167 خانواده 2:3F، حاصل از تلاقي رقم ونگشويباي به عنوان والد مقاوم و رقم فلات به عنوان والد حساس به بيماري توليد شد. گياهان 2 Fو خانواده هاي 3 Fبه همراه والدين براي مقاومت نوع 2 (مقاومت به گسترش بيماري درون سنبله) طي دو سال در گلخانه مورد ارزيابي قرار گرفتند. والدين و دو توده (بالک) حساس و مقاوم از گياهان 2 F(شامل 15 گياه درهرتوده) توسط 341 نشانگر ريزماهواره غربال شدند. 125 نشانگر بين والدين چند شکل بود که از بين آنها 16 نشانگر علاوه بر والدين، بين دو توده نيز چند شکلي نشان دادند. اين 16 نشانگر براي تعيين ژنوتيپ افراد دو توده (30 فرد) استفاده شدند اما تنها 8 نشانگر که چند شکلي معني داري نشان دادند براي غربال جمعيت و تجزيه QTL مورد استفاده قرار گرفتند. علاوه بر آن، 7 نشانگر ديگر نيز که بر طبق نقشه هاي موجود با نشانگرهاي فوق پيوستگي داشتند براي غربال جمعيت و شناسايي QTL ها مورد استفاده قرار گرفتند. تجزيه داده هاي نسل2F ژنوتيپي سه QTL براي مقاومت به بلايت فوزاريومي سنبله روي کروموزوم هاي 2AL،3BS  و 3AS شناسايي شد. با ارزيابي خانواده هاي 3F، نشانگرهاي پيوسته با دو QTL کنترل کننده مقاومت به اين بيماري روي کروموزوم هاي  3BSو  2ALتاييد شدند. نشانگرهاي ريزماهواره پيوسته با اين QTL ها مي توانند درگزينش به کمک نشانگر براي مقاومت به بيماري بلايت فوزاريومي سنبله در گندم مفيد باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 179
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی