نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  3 , شماره  11 ; از صفحه 185 تا صفحه 211 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تطبيقي تاثير معيارهاي عملکرد مالي بر تصميم گيري مديران بانكها (دولتي و غيردولتي) با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي (AHP)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
 
چکیده: 
مديران و کارشناسان اعتباردهي بانکها دو گروهي هستند که اطلاعات مربوط به عملکرد مالي براي آنها اهميت ويژه اي دارد. در اين راستا، آنها با در نظر گرفتن اطلاعاتي همچون نسبتهاي مالي، موقعيت شرکت را ارزيابي و بر اساس آن تصميم مناسب را اتخاذ مي کنند. ابتدا در اين پژوهش با بررسي نظر خبرگان و کارشناسان مالي بانکها و با ازاستفاده از فرايند تکنيک تحليل سلسله مراتبي وزن و اهميت معيارهاي عملکرد مالي مختلف در مقايسه با هم استخراج شد، سپس با اولويت بندي نسبتها و در نظر گرفتن چهار گروه اصلي آنها براي هر گروه از بانکهاي دولتي و غيردولتي نرخ ناسازگاري محاسبه گرديد. اين تحقيق در صدد تبيين تفاوت بين معيارهاي اصلي مربوط به عملکرد مالي در بين بانكهاي دولتي و غيردولتي استانهاي آذربايجان غربي و شرقي بوده و همچنين به تبيين وجود تفاوت معني دار بين معيارهاي اصلي عملکرد مالي از جمله نقدينگي، فعاليت يا کارايي، سرمايه گذاري و سودآوري مي پردازد. با استفاده از روشهاي آماري تحليل واريانس دو طرفه درون آزمودني اين نتيجه حاصل گرديد که بين ميزان تاثير معيارهاي عملکرد مالي بر تصميم گيري مديران بانكهاي دولتي و غيردولتي استانهاي آذربايجان غربي و شرقي تفاوت معني داري وجود ندارد. در ادامه با استفاده از آزمون آماري  T-testاين نتيجه حاصل شد که بين ميزان تاثير زير معيارهاي عملکرد مالي از جمله نقدينگي، فعاليت يا کارايي، سرمايه گذاري و سودآوري بر تصميم گيري مديران بانكهاي دولتي و غيردولتي استانهاي آذربايجان غربي و شرقي تفاوت معني داري وجود ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

برادران حسن زاده، ر.، و نژادایرانی، ف.، و لطف الهی حقی، م. (1388). بررسی تطبیقی تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر تصمیم گیری مدیران بانکها (دولتی و غیردولتی) با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP). مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت), 3(11), 185-211. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119778Vancouver : کپی

برادران حسن زاده رسول، نژادایرانی فرهاد، لطف الهی حقی ماهرخ. بررسی تطبیقی تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر تصمیم گیری مدیران بانکها (دولتی و غیردولتی) با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP). مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت). 1388 [cited 2022May21];3(11):185-211. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119778IEEE : کپی

برادران حسن زاده، ر.، نژادایرانی، ف.، لطف الهی حقی، م.، 1388. بررسی تطبیقی تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر تصمیم گیری مدیران بانکها (دولتی و غیردولتی) با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP). مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت), [online] 3(11), pp.185-211. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119778. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 217 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی