برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  2 , شماره  8 ; از صفحه 75 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين سرسختي روانشناختي و خود تاب آوري با فرسودگي شغلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش بررسي رابطه سرسختي روانشناختي و خودتاب آوري با فرسودگي شغلي در کارکنان زندان هاي استان اردبيل بود. نمونه اين پژوهش شامل 100 نفر كاركنان زندان هاي استان اردبيل بود که از طريق نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي سرسختي روانشناختي کوباسا، پرسشنامه تاب آوري کونور و ديويدسون (CD-RIS) و فرسودگي شغلي مسلش استفاده شده است. نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين تاب آوري و سرسختي رابطه مستقيمي وجود دارد(r=0.409) . بين تاب آوري و تحليل عاطفي رابطه معکوس معناداري وجود دارد .(r=-0.386) بين تاب آوري و مسخ شخصيت رابطه معکوس و معناداري وجود دارد  .(r=-0.379)بين سرسختي وتحليل عاطفي رابطه معکوس و معناداري وجود دارد .(r=-0.344) بين سرسختي و مسخ شخصيت رابطه معکوس معناداري وجود دارد  .(r=-0.438)بين تاب آوري و سرسختي با فقدان موفقيت فردي رابطه معناداري وجود ندارد ( .(r=0.083نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري نشان داد که تاب آوري و سرسختي در پيش بيني فرسودگي شغلي كاركنان زندان هاي استان اردبيل سهم معناداري دارند. يعني متغيرهاي تاب آوري و سرسختي فرسودگي شغلي كاركنان زندان هاي استان اردبيل را پيش بيني مي کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 423
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی