برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 169 تا صفحه 182 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه صفات کمي و کيفي لوبياي سفيد و قرمز در شرايط آبياري معمول و تنش خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان
 
چکیده: 

براي ارزيابي و مطالعه اثر تنش خشكي (آبياري محدود) روي صفات مختلف لوبيا، تعداد 15 ژنوتيپ لوبياي قرمز و 15 ژنوتيپ لوبياي سفيد در يك طرح بلوك هاي متعادل گروهي با سه تكرار در دو محيط آبياري معمول (دور آبياري 4 روز) و تنش خشكي (دوره آبياري 10 روز) كاشته شدند و تعداد 24 صفت شامل صفات مربوط به مراحل رويشي، زايشي و همچنين عملكرد، ثبت شد. نتايج حاصل نشان داد كه از ميان صفات مورد آزمون در لوبياي قرمز، بيشترين ميزان كاهش مربوط به صفت عملكرد تك بوته و در لوبياي سفيد مربوط به صفات وزن خشك برگ، وزن خشك شاخساره و وزن صد دانه مي باشد. نتايج تجزيه رگرسيون گام به گام لوبياي سفيد نشان داد كه صفات تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، وزن خشك برگ و وزن خشك شاخساره در شرايط تنش بيشترين تاثير را روي عملكرد داشتند. تجزيه رگرسيون گام به گام در لوبيا قرمز نشان داد كه صفات وزن صد دانه، تعداد دانه در بوته و تعداد روز تا ظهور برگ هاي اوليه (V2) تحت شرايط تنش، بيشترين تاثير را روي عملكرد داشتند. در بررسي ميزان مقاومت به خشكي ارقام، شاخص هاي حساسيت و تحمل و همچنين درصد تغييرات صفات در اثر تنش محاسبه شد. MP ، STI و GMP مناسب ترين شاخص هاي مقاومت به خشكي بودند كه بر اساس آن ها ژنوتيپ هاي KS-41133 KS-41160, KS-41127 و KS-41165 لوبياي سفيد و KS-31146 و KS-31150 لوبياي قرمز بعنوان ژنوتيپ هاي مقاوم تعيين شدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

خاقانی، ش.، و بی همتا، م.، و چنگیزی، م.، و دری، ح.، و خاقانی، ش.، و بختیاری، ا.، و صفاپور، م. (1388). مقایسه صفات کمی و کیفی لوبیای سفید و قرمز در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی), 1(2), 169-182. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119535Vancouver : کپی

خاقانی شهاب، بی همتا محمدرضا، چنگیزی مهدی، دری حمیدرضا، خاقانی شهره، بختیاری ابوالفضل، صفاپور میلاد. مقایسه صفات کمی و کیفی لوبیای سفید و قرمز در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی). 1388 [cited 2021April18];1(2):169-182. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119535IEEE : کپی

خاقانی، ش.، بی همتا، م.، چنگیزی، م.، دری، ح.، خاقانی، ش.، بختیاری، ا.، صفاپور، م.، 1388. مقایسه صفات کمی و کیفی لوبیای سفید و قرمز در شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی), [online] 1(2), pp.169-182. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119535>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 186 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی