برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 13 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

اثر پرايمينگ بذر با اسيـد ساليسيليک بر پاره اي صفات فيزيولوژيک لوبيا چشم بلبلي (Vigna unguiculata L.) تحت تنش کم ابي در زمان غلاف بندي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير پرايمينگ بذور با اسيد ساليسيليک بر پاره اي صفات فيزيولوژيک لوبيا چشم بلبلي رقم پرستو، تحت تنش کم آبي، آزمايشي در قالب طرح اسپليت بلوک با سه تکرار در سال 1387 در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه زنجان انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل آبياري به عنوان عامل اصلي در 2 سطح (آبياري منظم - تنش کم آبي در زمان غلاف بندي) و پرايمينگ به وسيله اسيد ساليسيليک، به عنوان عامل فرعي در پنج سطح (صفر، 900، 1800، 2700 و3600 ميکرو مولار) بود. نتايج حاصل از تجزيه واريانس صفات نشان داد که اثر ابياري و اسيد ساليسيليک بر روي تمام صفات، معني دار بود. از سوي ديگر اثر متقابل آبياري با اسيد ساليسيليک تنها براي محتواي نسبي آب برگ، سرعت فتوسنتز، محتواي کلروفيل a، محتواي کلروفيل کل برگ و عملکرد دانه معني دار بود. مقايسه ميانگين صفات مورد بررسي نشان داد که محتواي آب نسبي، سرعت فتوسنتز، هدايت روزنه اي، محتواي کلروفيل و عملکرد دانه در شرايط تنش کم آبي در مقايسه با شرايط آبياري منظم کاهش، ولي ميزان CO2 زير اتاقک روزنه اي افزايش يافت. صفات مذکور در بذور پرايم شده با اسيد ساليسيليک جز ميزان CO2 زير اتاقک روزنه اي در مقايسه با بذور پرايم نشده افزايش يافت. بذور پرايم شده با دز2700 ميکرومولار اسيد ساليسيليک محتواي آب نسبي بيشتري به خود اختصاص دادند که اين امر محافظت عليه تنش خشکي را بهبود بخشيد و با افزايش محتواي کلروفيل و هدايت روزنه اي، سرعت فتوسنتز گياهان حاصله افزايش يافت. بنابراين بذور پرايم شده با دز 2700 ميکرومولار اسيد ساليسيليک، بيشترين عملکرد دانه (معادل 4424 و 2475 کيلوگرم در هکتار به ترتيب در تيمار آبياري منظم و تنش کم آبي) را داشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی