برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 59 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع استافيلوکوکوس اورئوس در بيني ناقلين و بررسي الگوي مقاومت آنتي باکتريال در کارکنان و مراجعين به بيمارستان هاي دانشگاهي شهر بندر عباس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش میکروب شناسی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: استافيلوکوکوس اورئوس يکي از مهمترين پاتوژنهاي انساني است که افراد ناقل اين باکتري به عنوان منبع مهمي براي ايجاد بيماري در افراد سالم مي باشد. هدف اين مطالعه بررسي مقاومت استافيلوکوکوس اورئوس به انواع آنتي بيوتيکها است.
روش بررسي: طي يکسال 386 نمونه از قسمت قدامي بيني 163 نفر مذکر
(%42.2) و 223 نفر مونث (%57.8) که 263 نفر آنها بيمار سرپايي و 123 نفر کارکنان غير اداري بودند، توسط سواپ پنبه اي جمع آوري گرديد. سپس بر روي محيطهاي بلادآگار و چاپمن آگار به مدت 24 ساعت در 37oC کشت داده شدند. تعيين حساسيت با استفاده از روش کربي بائر براي آنتي بيوتيکهاي پني سيلين، اگزاسيلين، سفازولين، کليندامايسين، کلوگزاسيلين، سيپروفلوکساسين، سفي زوکسيم، ونکومايسين وکوتريموکسازول انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که
%84.4، %75، %21.9 سويه ها به ترتيپ به پني سيلين، اگزاسيلين و کلوگزاسيلين مقاوم بودند، در حاليکه %100 سويه ها به سفازولين، سيپروفلوکساسين، ونکومايسين حساس بودند. مقاومت آنتي بيوتيکي بيماران سرپايي با کارکنان بيمارستاني مشابه بود.
نتيجه گيري: هرچند تمام سويه ها به ونکومايسين حساس بودند، اما مصرف بي رويه اين دارو سبب پيدايش مقاومتهايي در آينده خواهد شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی