برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 357 تا صفحه 365 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير گونه هاي گز، تاغ و اشنان بر خاک در منطقه چاه افضل يزد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

هدف از انجام اين پژوهش بررسي چگونگي تاثيرگذاري گونه هاي اشنان، تاغ و گز بر خصوصيات خاک است. در منطقه مورد بررسي، تاغ و گز به صورت دست کاشت و اشنان به صورت طبيعي وجود دارد. نمونه برداري از خاک به روش تصادفي - سيستماتيك و در ابتدا و انتهاي هر يک از چهار ترانسکت منظور شده براي هر گونه انجام شد به طوري که در پاي هر يک از گياهان مورد بررسي از دو عمق 30-0 و 60-30 سانتي متر در آذر ماه 1386، نمونه خاک تهيه شد. همين بررسي در سه عرصه مشابه و مجاور ولي بدون پوشش گونه هاي نام برده، به عنوان شاهد انجام شد. خصوصيات خاک شامل بافت خاک، هدايت الكتريكي، اسيديته، کربن، نيتروژن، فسفر، پتاسيم و مواد آلي اندازه گيري و به منظور تجزيه و تحليل نتايج از آزمون تي استفاده شد. نتايج بيانگر افزايش معني دار پتاسيم و كاهش هدايت الكتريكي در عرصه تاغ كاري است. همچنين در اراضي زير كشت گونه گز افزايش معني داري در مقدار كربن، نسبت كربن به نيتروژن، پتاسيم، ماده آلي و واکنش خاك مشاهده شد. در اين اراضي تمام خصوصيات اندازه گيري شده در خاك زير گياه مقادير بيشتري را نسبت به خاك منطقه شاهد نشان داد. در مناطق تحت پوشش گياه اشنان کاهش معني دار در  مقدار ماده آلي مشاهده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 154
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی