نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 357 تا صفحه 365 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير گونه هاي گز، تاغ و اشنان بر خاک در منطقه چاه افضل يزد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
هدف از انجام اين پژوهش بررسي چگونگي تاثيرگذاري گونه هاي اشنان، تاغ و گز بر خصوصيات خاک است. در منطقه مورد بررسي، تاغ و گز به صورت دست کاشت و اشنان به صورت طبيعي وجود دارد. نمونه برداري از خاک به روش تصادفي - سيستماتيك و در ابتدا و انتهاي هر يک از چهار ترانسکت منظور شده براي هر گونه انجام شد به طوري که در پاي هر يک از گياهان مورد بررسي از دو عمق 30-0 و 60-30 سانتي متر در آذر ماه 1386، نمونه خاک تهيه شد. همين بررسي در سه عرصه مشابه و مجاور ولي بدون پوشش گونه هاي نام برده، به عنوان شاهد انجام شد. خصوصيات خاک شامل بافت خاک، هدايت الكتريكي، اسيديته، کربن، نيتروژن، فسفر، پتاسيم و مواد آلي اندازه گيري و به منظور تجزيه و تحليل نتايج از آزمون تي استفاده شد. نتايج بيانگر افزايش معني دار پتاسيم و كاهش هدايت الكتريكي در عرصه تاغ كاري است. همچنين در اراضي زير كشت گونه گز افزايش معني داري در مقدار كربن، نسبت كربن به نيتروژن، پتاسيم، ماده آلي و واکنش خاك مشاهده شد. در اين اراضي تمام خصوصيات اندازه گيري شده در خاك زير گياه مقادير بيشتري را نسبت به خاك منطقه شاهد نشان داد. در مناطق تحت پوشش گياه اشنان کاهش معني دار در  مقدار ماده آلي مشاهده شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مهدوی اردکانی، س.، و جعفری، م.، و ضرغام، ن.، و زارع چاهوکی، م.، و باغستانی میبدی، ن.، و طویلی، ع. (1389). بررسی تاثیر گونه های گز, تاغ و اشنان بر خاک در منطقه چاه افضل یزد. مجله جنگل ایران, 2(4), 357-365. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119456Vancouver : کپی

مهدوی اردکانی سیدرضا، جعفری محمد، ضرغام نصرت اله، زارع چاهوکی محمدعلی، باغستانی میبدی ناصر، طویلی علی. بررسی تاثیر گونه های گز, تاغ و اشنان بر خاک در منطقه چاه افضل یزد. مجله جنگل ایران. 1389 [cited 2022July04];2(4):357-365. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119456IEEE : کپی

مهدوی اردکانی، س.، جعفری، م.، ضرغام، ن.، زارع چاهوکی، م.، باغستانی میبدی، ن.، طویلی، ع.، 1389. بررسی تاثیر گونه های گز, تاغ و اشنان بر خاک در منطقه چاه افضل یزد. مجله جنگل ایران, [online] 2(4), pp.357-365. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119456. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 301 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی