برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 39 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و باورهاي غيرمنطقي با رضايت شغلي در بين کارکنان شرکت سهامي خاص مخابرات استان اذربايجان شرقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر
 
چکیده: 
هدف از اجراي پژوهش حاضر بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و باورهاي غير منطقي با رضايت شغلي است. بدين منظور 100 ازمودني از ميان کارکنان شرکت سهامي خاص مخابرات استان اذر بايجان شرقي با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب و با استفاده از ازمون شخصيت NEO - FFI، باورهاي غير منطقي جونز (IBT) و ازمون زمينه يابي رضايت شغلي اسپکتور مورد ارزيابي قرار گرفتند. روش پژوهش، از نوع همبستگي است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از ازمون رگرسيون چند متغيري، ضريب همبستگي پيرسون و ازمون t استفاده شد. ازمون فرضيه ها نشان داد که بين ويژگي هاي شخصيتي و رضايت شغلي رابطه معني داري وجود ندارد و هيچ يک از ويژگي هاي شخصيتي نمي توانند رضايت شغلي افراد را پيش بيني کنند. همچنين نتايج نشان داد که بين باورهاي غيرمنطقي و رضايت شغلي رابطه معني داري وجود ندارد. يافته ها بيانگر اين بود که بين ويژگي هاي شخصيتي و باورهاي غيرمنطقي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد و ويژگي شخصيتي روان رنجوري مي تواند باورهاي غيرمنطقي افراد را پيش بيني کند. يافته هاي ديگر حاکي از اين امر بود که تفاوت معني داري بين زنان و مردان از نظر باورهاي غيرمنطقي وجود دارد و ازمودني هاي زن در مقايسه با ازمودني هاي مرد از باورهاي غيرمنطقي بيشتري برخوردار بودند، اما بين دو گروه زن و مرد از نظر رضايت شغلي تفاوت معني داري به دست نيامد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نجارپوراستادی، س.، و اسمخانی اکبری نژاد، ه.، و لیوارجانی، ش. (1389). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی با رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت سهامی خاص مخابرات استان اذربایجان شرقی. مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت), 4(13), 39-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119427Vancouver : کپی

نجارپوراستادی سعید، اسمخانی اکبری نژاد هادی، لیوارجانی شعله. بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی با رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت سهامی خاص مخابرات استان اذربایجان شرقی. مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت). 1389 [cited 2021December09];4(13):39-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119427IEEE : کپی

نجارپوراستادی، س.، اسمخانی اکبری نژاد، ه.، لیوارجانی، ش.، 1389. بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی با رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت سهامی خاص مخابرات استان اذربایجان شرقی. مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت), [online] 4(13), pp.39-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119427. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی