برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه انواع ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت c در بيماران دياليزي با افراد غير اورميک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات سلولی ملکولی
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: ويروس هپاتيت c، يک ويروس RNA دار تک رشته اي، پوشش دار و از خانواده فلاوي ويريديه بوده که مسوول 90 درصد از موارد هپاتيت هاي ويروسي غير A و غيرB  مي باشد. اين ويروس داراي ساب تايپ هاي متعددي است که شش تايپ آن از اهميت بيشتري برخوردار است. شيوع عفونت با ويروس هپاتيت c دربين بيماران همودياليزي مزمن بسيار بالا است. هدف از مطالعه حاضر مقايسه فراواني ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت c دربيماران همودياليزي با بيماران غير اورميک بود.مواد و روش ها: اين مطالعه يک پژوهش مورد ـ شاهدي است که درطي سالهاي 1389-1388 در دانشگاه علوم پزشکي مازندران انجام شد. جامعه آماري شامل 113 بيمار اورميک و غير اورميک مبتلا به ويروس هپاتيت c مراجعه کننده به درمانگاه نفرولوژي بيمارستان امام خميني، بيماران همودياليزي مراکز دياليز ساري و قائم شهر بودند. گروه مورد شامل 55 بيمار ويروس هپاتيت c همودياليزي و گروه شاهد شامل 58 بيمار ويروس هپاتيت c غير اورميک بودند. بيماران همودياليزي 2 تا 3 جلسه در هفته تحت همودياليز بودند. دراين بررسي وجود عفونت ويروس هپاتيت c به روش RT-PCR مشخص شد. هم چنين ژنوتيپ ويروس هپاتيت c به روش RT-PCR و با استفاده از پرايمر و پروب هاي اختصاصي تعيين گرديد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري مجذور کاي و تي تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: ميانگين سني گروه مورد 44.88±14.6 سال و گروه شاهد 46.73±11.9 سال بود. در گروه مورد 23 بيمار (41.8 درصد) مونث و 32 بيمار (58.2 درصد) مذکربودند، در مقابل در گروه شاهد 14 بيمار (25 درصد) مونث و 42 بيمار (75 درصد) مذکر بودند. شايع ترين ژنوتيپ در گروه مورد، تايپ 1 (72.7 درصد) و در گروه شاهد a3 (50 درصد) بود. از لحاظ ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت c، بين دو گروه مورد و شاهد تفاوت معني دار وجود داشت (P<0.05). کراتي نين و نيتروژن اوره خون در بيماران همودياليزي نسبت به گروه شاهد اختلال واضحي را نشان داد، در حالي که آلانين آمينوترانسفراز، آسپارتات آمينوترانسفراز و تست ترمبوپلاستين جزيي در گروه شاهد نسبت به بيماران همودياليزي افزايش بيشتري داشت.نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت c و فاکتورهاي خطر وابسته به آن در بيماران همودياليزي با بيماران غير اورميک مبتلا به هپاتيت c به وضوح متفاوت است به طوري که در گروه مورد، تايپ غالب تايپ 1 بوده در حالي که در گروه شاهد تايپ غالب تايپ 3a بوده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مخلوق، ع.، و اعزی نیا، ن.، و حق شناس، م.، و تیرگرفاخری، ح.، و ملکی، ا.، و تقوایی، ت.، و مهدوی، م. (1389). مقایسه انواع ژنوتیپ های ویروس هپاتیت c در بیماران دیالیزی با افراد غیر اورمیک. ارمغان دانش, 15(3 (پی در پی 59)), 283-292. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119408Vancouver : کپی

مخلوق عطیه، اعزی نیا نجمه، حق شناس محمدرضا، تیرگرفاخری حافظ، ملکی ایرج، تقوایی ترنگ، مهدوی محمدرضا. مقایسه انواع ژنوتیپ های ویروس هپاتیت c در بیماران دیالیزی با افراد غیر اورمیک. ارمغان دانش. 1389 [cited 2022January24];15(3 (پی در پی 59)):283-292. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119408IEEE : کپی

مخلوق، ع.، اعزی نیا، ن.، حق شناس، م.، تیرگرفاخری، ح.، ملکی، ا.، تقوایی، ت.، مهدوی، م.، 1389. مقایسه انواع ژنوتیپ های ویروس هپاتیت c در بیماران دیالیزی با افراد غیر اورمیک. ارمغان دانش, [online] 15(3 (پی در پی 59)), pp.283-292. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119408. 

 
بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی