برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آنزيميت (زيوليت) بر فاکتورهاي رشد، بازماندگي و ترکيبات لاشه بچه تاس ماهيان ايراني(Acipenser persicus Borodin, 1897)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان
 
چکیده: 

تاس ماهي ايراني يکي از باارزش ترين ماهيان شيلاتي درياي خزر مي باشد. با توجه به اين که تاس ماهي ايراني گونه غالب سواحل جنوبي درياي خزر مي باشد، بايد امکانات تغذيه اي آن مدنظر قرار گرفته و در شرايط واقعي مورد آزمايش قرار گيرد. اين ماهي به سختي به غذاي دستي عادت مي کند، به همين جهت هدف از افزودن انزيميت (زيوليت) به جيره غذايي اين ماهي افزايش فاکتورهاي رشد، کاهش درصد تلفات و همچنين جذب عناصر مغذي جيره مي باشد. در اين پژوهش اثرات افزودن آنزيميت به جيره غذايي بچه تاس ماهيان ايراني در مرکز تکثير و پرورش ماهيان خاوياري شهيد دکتر بهشتي رشت در تابستان 1387 مورد بررسي قرار گرفت. طي اين پژوهش 450 عدد بچه تاس ماهي ايراني با ميانگين وزني 3.70±0.74 گرم در تانک فايبرگلاس با حجم آب گيري يک مترمکعب به صورت تصادفي پرورش داده شد. اين آزمايش طي 60 روز براي تعيين سطح مطلوب آنزيميت در جيره غذايي بچه تاس ماهيان ايراني در سه تيمار آنزيميت 3 درصد، آنزيميت 5 درصد و شاهد و هر يک با سه تکرار صورت پذيرفت. نتايج نشان داد که افزودن آنزيميت 3 درصد به جيره غذايي بچه تاس ماهيان ايراني از لحاظ وزن و طول نهايي، زي توده (413±47.92)، توليد ((370.03±53.6 و فاکتورهاي رشد نظير رشد روزانه GR (0.62±0.1 گرم)، ضريب رشد ويژه (3.78±0.42)، شاخص افزايش وزن بدن  BWI(885.05±262.98)، کارايي غذا (211.50±33.36) تاثير گذاشته و با تيمار شاهد اختلاف معني دار اماري را نشان داد. در ارتباط با فاکتورهاي ضريب چاقي و نسبت کارايي پروتييني نيز بين تيمارها اختلاف معني دار آماري مشاهده گرديد و مقادير اين دو فاکتور در تيمار شاهد بيش از ساير تيمارها بود. ضريب تبديل غذايي نيز در تيمار انزيميت 5 درصد (1.82±0.31) بيش تر از ساير تيمارها بوده است، ولي در بين تيمارها اختلاف معني دار مشاهده نشد. همچنين از لحاظ درصد بازماندگي (55.3 درصد) نيز تيمار آنزيميت 3 درصد بيش از تيمارهاي آنزيميت 5 درصد و شاهد بود. آناليز لاشه تيمارها نيز بيانگر تاثير معني دار سطوح مختلف اين ماده بر ترکيبات لاشه بود. بيش ترين درصد پروتيين (58.59±0.3)، خاکستر (16.03±0.92) و کم ترين درصد چربي (25.47±0.11) و رطوبت (70.640.3) در تيمار آنزيميت 5 درصد مشاهده گرديد. بر اساس نتايج به دست آمده افزودن آنزيميت به ميزان 3 درصد به جيره غذايي طي دوره پرورش بچه ماهي انگشت قد تاس ماهي ايراني جهت تامين رشد و بازماندگي مناسب توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بنی اسماعیلی، س.، و زمینی، ع.، و وهاب زاده رودسری، ح.، و طلوعی گیلانی، م.، و مددی، ز. (1389). تاثیر آنزیمیت (زیولیت) بر فاکتورهای رشد, بازماندگی و ترکیبات لاشه بچه تاس ماهیان ایرانی(Acipenser persicus Borodin, 1897). فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (شیلات), 4(3 (پیاپی 15)), 123-130. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119319Vancouver : کپی

بنی اسماعیلی سیده یلدا، زمینی عباسعلی، وهاب زاده رودسری حبیب، طلوعی گیلانی محمدحسین، مددی زهرا. تاثیر آنزیمیت (زیولیت) بر فاکتورهای رشد, بازماندگی و ترکیبات لاشه بچه تاس ماهیان ایرانی(Acipenser persicus Borodin, 1897). فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (شیلات). 1389 [cited 2021June19];4(3 (پیاپی 15)):123-130. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119319IEEE : کپی

بنی اسماعیلی، س.، زمینی، ع.، وهاب زاده رودسری، ح.، طلوعی گیلانی، م.، مددی، ز.، 1389. تاثیر آنزیمیت (زیولیت) بر فاکتورهای رشد, بازماندگی و ترکیبات لاشه بچه تاس ماهیان ایرانی(Acipenser persicus Borodin, 1897). فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری (شیلات), [online] 4(3 (پیاپی 15)), pp.123-130. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119319. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی