نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 121 تا صفحه 142 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل سازوكارهاي مشاركتي به منظور بازسازي مسكن هاي آسيب ديده در روستاهاي زلزله زده شهرستان بم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی جیرفت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف شناسايي زمينه ها و عوامل تاثيرگذار بر ميزان مشاركت روستاييان در روند بازسازي مسكن هاي روستايي آسيب ديده از زلزله سال 1382 شهرستان بم صورت گرفت. اين پژوهش از لحاظ هدف آن كاربردي است، از لحاظ درجه كنترل و نظارت از نوع ميداني، و از نظر روش نيز همبستگي است و مشتمل بر 19 متغير مستقل و يك متغير وابسته (مشاركت در بازسازي مسكن آسيب ديده روستايي) است. جامعه آماري تحقيق، كليه سرپرستان خانوار روستايي منطقه زلزله زده شهرستان بم است، به گونه اي كه نمونه اي به حجم 156 خانوار با روش نمونه گيري چندمرحله اي با انتساب متناسب از بين آنها انتخاب گرديد. ابزار تحقيق پرسشنامه است. به منظور سنجش روايي از روش پانل مشتمل بر كارشناسان و صاحبنظران امور مشاركت و توسعه روستايي استفاده شد و براي سنجش پايايي از آلفاي كرونباخ استفاده گرديد، كه مقدار آن 0.84 به دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. يافته هاي تحقيق بيانگر آن است كه ميزان مشاركت روستاييان در زمينه مالي «بسيار كم»، در مورد تامين نيروي انساني در حد «متوسط»، و در زمينه تصميم گيري و برنامه ريزي نيز در حد «متوسط» است. نتايج تحليل همبستگي بيانگر آن است كه متغيرهاي تحصيلات، تعداد افراد باسواد خانوار، رضامندي، انسجام اجتماعي، پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي، انگيزه پيشرفت، سابقه اشتغال كشاورزي، عضويت در نهادهاي عمومي روستا، نوع مالكيت اراضي، استفاده از منابع اطلاعاتي، سابقه اشتغال كشاورزي، مديريت مطلوب و هماهنگي بين نهادهاي مسوول، مشوق ها، فعاليت شوراي اسلامي روستا داراي ارتباط مثبت و معني دار با متغير وابسته تحقيق و متغيرهاي وابستگي به دولت، ميزان خسارت و تعداد اعضاي از دست رفته خانوار داراي ارتباط منفي و معني دار و همچنين متغيرهاي سن، بعد خانوار، و ثروت فاقد ارتباط و همبستگي با مشاركت در بازسازي مسكن آسيب ديده اند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شریفی، ا.، و حسینی، س.، و اسدی، ع. (1389). تحلیل سازوکارهای مشارکتی به منظور بازسازی مسکن های آسیب دیده در روستاهای زلزله زده شهرستان بم. پژوهش های روستایی, 1(1), 121-142. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119294Vancouver : کپی

شریفی امید، حسینی سیدمحمود، اسدی علی. تحلیل سازوکارهای مشارکتی به منظور بازسازی مسکن های آسیب دیده در روستاهای زلزله زده شهرستان بم. پژوهش های روستایی. 1389 [cited 2022June29];1(1):121-142. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119294IEEE : کپی

شریفی، ا.، حسینی، س.، اسدی، ع.، 1389. تحلیل سازوکارهای مشارکتی به منظور بازسازی مسکن های آسیب دیده در روستاهای زلزله زده شهرستان بم. پژوهش های روستایی, [online] 1(1), pp.121-142. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119294. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 207 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی