برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  20/2 , شماره  1 ; از صفحه 143 تا صفحه 151 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عملكرد دانه و اجزاي عملكرد ارقام زمستاني كلزا طي تاريخ كاشت هاي مختلف در كرج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر - کرج
 
چکیده: 

تاريخ کاشت عامل مهمي است که عملکرد و صفات وابسته به آن را تحت تاثير قرار داده و سبب مي شود که شرايط محيطي در زمان سبزشدن، استقرار و بقاي گياهچه مناسب گياه باشد. بنابراين، آزمايشي به صورت كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار طي دو سال زراعي 81-1379 در مزرعه تحقيقاتي موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج به اجرا در آمد. كرت هاي اصلي شامل تاريخ كاشت در چهار سطح 20 و 30 شهريورماه و 9 و 19 مهرماه و كرت هاي فرعي شامل ارقام SLM046، Zarfam،Colvert  و Orient بودند. در طول فصل زراعي، صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه هاي فرعي، تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، ميزان روغن و عملکرد روغن يادداشت برداري و اندازه گيري شدند. تجزيه واريانس مركب نشان داد كه اثر تاريخ كاشت بر عملكرد دانه، عملكرد روغن، تعداد خورجين در بوته، تعداد شاخه هاي فرعي و وزن هزار دانه در سطح احتمال يك درصد معني دار بود. بيش ترين عملكرد دانه (3295 و 2877 کيلوگرم در هکتار) به ترتيب به تاريخ هاي كاشت 20 و 30 شهريور مربوط مي شد. عامل رقم تنها براي تعداد دانه در خورجين و وزن هزار دانه در سطح احتمال يك درصد معني دار شد و بيش ترين تعداد دانه در خورجين 24.3 و 24.2 عدد به ترتيب مربوط به ارقام SLM046 وOrient  بود. اثر متقابل تاريخ كاشت و رقم تنها براي تعداد شاخه هاي فرعي و تعداد دانه در خورجين در سطح احتمال پنج درصد معني دار شد. نتايج اين آزمايش نشان داد که بهترين تاريخ کاشت در منطقه کرج 20 تا 30 شهريور ماه است و با تاخير در كاشت، عملكرد ارقام کلزا به دليل کاهش معني دار در اکثر اجزاي عملکرد، کاهش مي يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 151
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی