برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1382 , دوره  14 , شماره  3 ; از صفحه 180 تا صفحه 186 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تغييرات فنل ادرار و غلظت بنزن در هواي تنفسي كارگران پمپ بنزين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* همدان، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: از ميان تركيبات بنزين، بنزن تركيبي سرطان زا است. در بسياري از مطالعات اپيدميولوژيك رابطه بين بنزن و لوسمي شناخته شده است. متابوليسم اصلي بنزن در كبد انجام و از طريق اكسيداسيون به فنل تبديل مي گردد.
مواد و روش: به منظور تعيين غلظت فنل در ادرار كارگران پمپ بنزين، 46 نمونه از ادرار كارگران قبل و بعد از شروع كار تهيه و با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي گازي مجهز به آشكارساز شعله اي يون ساز، نمونه ها اندازه گيري شدند. مقادير كراتينين ادرار نيز مطابق روش ژافه توسط اسپكتروفتومتر در طول موج 520 نانومتر، تعيين گرديده است. همچنين جهت تعيين بنزن در هوا با استفاده از زغال فعال و پمپ نمونه بردار فردي 23 نمونه از هواي تنفسي كارگران تهيه و به كمك دستگاه كروماتوگرافي گازي تجزيه شدند.
يافته ها: نتايج محاسبات آماري نشان مي دهد، كه ميانگين غلظت بنزن در شيفت بعدازظهر و صبح بترتيب 106.73، 42.17 قسمت در بيليون بوده ميانگين فنل قبل و بعد از شيفت كاري با هم اختلاف معني دار نداشته (P=0.91) است. ضريب همبستگي فنل بعد از شيفت كاري با بنزن هوا 0.44 محاسبه شده مقدار فنل در كارگران شيفت بعدازظهر، بيش از كارگران شيفت صبح بوده (P=0.35) و در كارگران با سابقه كار كمتر از 15سال، ميانگين فنل بيش از كارگران بالاي 15 سال سابقه كار مي باشد (P=0.49).
بحث و نتيجه گيري: در اين تحقيق نتايج نشان مي دهد در شرايطي كه غلظت بنزن موجود در هوا كمتر از يك قسمت در ميليون باشد فنل به عنوان يك شاخص بيولوژيكي مناسب نمي تواند تعيين كننده مواجهه با بنزن باشد. ولي با توجه به تاثير سرطان زايي بنزن، لازم است كه كارگران پمپ بنزين تحت نظارت بهداشتي و معاينات پزشكي و دوره اي قرار گرفته و سلامتي آنان مورد توجه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 224
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی