نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  18 , شماره  3 ; از صفحه 27 تا صفحه 32 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير سلکوکسيب قبل و بعد از عمل جراحي لاپاراسکوپيک کله سيستکتومي بر درد و ميزان مصرف مخدر بيماران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان دکتر شریعتی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: جهت انجام مراقبت مطلـوب در بيمـاراني که تحت عمل جراحي لاپاراسکوپيک کله سيستکتومي قـرار مي گيرند، کنتـرل درد يک اصل است که به روش هاي مختلـف انجـام مي شود. استفاده از مسکـن هاي ضدالتهـابي غيـراستروييدي مي تواند يک جايگـزين مناسب مخدرها باشد که علاوه بر خواص ضد درد عوارض مخـدرها را نيز ندارد. سلکوکسيب يک مهارکننده اختصاصي 2 COX - است که در ايران توليد مي شـود و منعي در جراحي ها ندارد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي تاثير اين دارو در کاهش درد در بيماران پس از عمل لاپاراسکوپيک کله سيستکتومي است.مواد و روش ها: اين مطالعه يک کارازمايي باليني تصادفي (Randomized Clinical Trial) بوده که بر روي بيماراني که در بيمارستان دکتر شريعتي از شهريور 1386 تا فروردين 1387 تحت عمل کله سيستکتومي لاپاروسکوپيک قرار گرفته اند، انجام شده است. 75 بيمار به شکل تصادفي به دو گروه سلکوکسيب و پلاسبو تقسيم شدند. بيماران در گروه درمان 200 ميلي گرم سلکوکسيب يک ساعت قبل از عمل و پس از عمل 200 ميلي گـرم هر 12 ساعت به مدت 2 روز دريافت کردند و در گـروه شاهد پلاسبو تجويز شد. سپس ميزان درد پس از عمل به وسيله آنالـوگ درد بصري (VAS) هر 6 ساعت سنجيده شد. ميزان پتدين دريافتي تا زمان ترخيص، تهوع، استفراغ، زمان بازگشت صداي روده و دفع گاز و مـدفوع و مدت زمان بستـري در بيمارستان نيز بررسي شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16  مورد تحليل اماري قـرار گرفتند. متغيرهاي کيفي با تسـت chi - square و متغيرهاي کمي با توزيع نرمال توسطT – test ، هم چنين ميانگين ميزان درد در ساعات مختلف توسط تحليل اندازه هاي تکراري و T- test مورد تحليل قرار گرفتند. احتمال 95% (P<0.05) به عنوان شاخص معني دار بودن در نظر گرفته شد.يافته ها: به طور کلي 37 بيمار در گروه درمان و 38 نفر در گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند و فرم ثبت اطلاعات پس از انجام مداخله توسط فردي که از نوع مداخله اطلاع نداشت، تکميل گرديد. طبق نتايج به دست آمده از دو گروه (دريافت سلکوکسيب قبل و بعد از عمل جراحي و عدم دريافت سلکوکسيب) از نظر سن و جنس و تشخيص قبل از جراحي تفاوتي نداشتند. بر اساس نتايج اين بررسي در گروه درمان کاهش مصرف پتدين مصرفي در گروه درمان36.1±15.2  ميلي گرم و در گروه شاهد 63.2±18.7 ميلي گرم بود (P<0.001). همچنين ميانگين نمره درد بين دو گروه اختلاف معني دار داشت (P<0.001). اين نتايج براي تهوع استفراغ بعد از عمل، مدت اقامت بيمارستاني و همچنين عملکرد روده نيز معني دار بود.نتيجه گيري: استفاده از سلکوکسيب (مهارکننده اختصاصي COX – 2) قبل و بعد از عمل جراحي در کاهش درد و نياز به مخدر و کاهش عوارض آن، کاهش تهوع و استفراغ و مدت اقامت بيمارستاني موثر بوده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سروش، ا.، و خورگامی، ژ.، و مبین، م.، و مفید، ر. (1389). بررسی تاثیر سلکوکسیب قبل و بعد از عمل جراحی لاپاراسکوپیک کله سیستکتومی بر درد و میزان مصرف مخدر بیماران. نشریه جراحی ایران, 18(3), 27-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119055Vancouver : کپی

سروش احمدرضا، خورگامی ژامک، مبین محمدرضا، مفید رزا. بررسی تاثیر سلکوکسیب قبل و بعد از عمل جراحی لاپاراسکوپیک کله سیستکتومی بر درد و میزان مصرف مخدر بیماران. نشریه جراحی ایران. 1389 [cited 2022August18];18(3):27-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119055IEEE : کپی

سروش، ا.، خورگامی، ژ.، مبین، م.، مفید، ر.، 1389. بررسی تاثیر سلکوکسیب قبل و بعد از عمل جراحی لاپاراسکوپیک کله سیستکتومی بر درد و میزان مصرف مخدر بیماران. نشریه جراحی ایران, [online] 18(3), pp.27-32. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119055. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 415 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی