برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  14 , شماره  3 ; از صفحه 199 تا صفحه 206 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سبک هاي تدريس اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: سبک هاي يادگيري و تدريس، رفتارها يا اعمالي هستند که فراگيران و اساتيد در تبادل جريان يادگيري نمايش مي دهند. شناخت سبکهاي تدريس و ويژگيهاي فردي اساتيد مي توانند در الگوي آموزشي اساتيد و بر موفقيت تحصيلي فراگيران آنها تاثير گذارد. لذا اين بررسي با هدف تعيين انواع سبکهاي تدريس اساتيد دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان در سال 1386طراحي واجرا گرديده است.
روش کار: اين مطالعه توصيفي مقطعي بر روي تعداد 100 نفر از اعضاي هيات علمي دانشکده ها و مراکز آموزشي درماني دانشگاه و به صورت سرشماري انجام گرديد. پس از اجراي مطالعه پايلوت و تعيين روايي و پايايي پرسشنامه تعيين کننده سبکهاي تدريس گراشا
(Grasha)؛ مطالعه اصلي انجام پذيرفت. داده ها پس از جمع آوري و بر اساس دستورالعمل پرسشنامه و با کمک روشهاي آماري توصيفي توسط نرم افزار SPSS انجام گرفت.
نتايج: نتايج بررسي نشان داد که کاربرد سبک هاي تدريس خبره و وکالتي توسط اعضاي هيات علمي در حد زياد و سبک هاي تدريس آمرانه، فردي و تسهيل کننده در رتبه کاربرد متوسط است. سبک تدريس ترجيحي اعضاي هيات علمي با مدرک فوق ليسانس،
Ph.D و دکتراي تخصصي پزشکي؛ سبک هاي خبره و وکالتي و نمونه هاي با مدرک ليسانس سبک وکالتي و تسهيل کننده بود. سبک تدريس اوليه اعضاي هيات علمي دانشکده پزشکي خبره و وکالتي دانشکده دندانپزشکي سبک وکالتي، دانشکده پرستاري سبک خبره، تسهيل کننده و وکالتي و اعضاي هيات علمي باليني مراکز آموزشي درماني سبک خبره، آمرانه، تسهيل کننده و وکالتي بود.
نتيجه گيري: با توجه به سبک ارجح اعضاي هيات علمي، توجه و استفاده از روشهاي تدريس تعاملي، سمپوزيوم کلاسي، مطالعه مستقل و تحقيق، روشهاي بحثي و تشکيل تيم هاي کاري کوچک جهت تسهيل در يادگيري دانشجويان، پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 232
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی