نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  14 , شماره  3 ; از صفحه 177 تا صفحه 184 .
 
عنوان مقاله: 

تجزيه و تحليل کيفيت سوالات آزمونهاي چندگزينه اي رشته کارشناسي ناپيوسته مدارک پزشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: روشهاي مختلفي براي ارزشيابي علمي دانشجويان وجود دارد. يکي از رايج ترين آنها طراحي سوالات چند گزينه اي مي باشد که چنانچه به درستي طراحي شوند روش مناسبي براي سنجش آموخته هاي دانشجويان مي باشد. با توجه به گسترش استفاده از آزمونهاي چندگزينه اي، اين مطالعه بمنظور بررسي کيفيت آزمونهاي چندگزينه اي رشته مدارک پزشکي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان اجرا شده است. روش کار: در يک مطالعه توصيفي تحليلي تمامي آزمونهاي سوالات چندگزينه اي  (MCQ)پايان ترم مربوط به دوره کارشناسي رشته تحصيلي رشته مدراک پزشکي دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان شامل کاربرد رايانه، زبان انگليسي، سيستمهاي رايج طبقه بندي، اصطلاحات پزشکي 3، روش تحقيق و شاخص ها و تحليل داده هاي بهداشتي انتخاب شدند. سپس شاخص دشواري و تميز سوالات با استفاده از نرم افزارهاي Excel2007 و SPSS16 و با کمک روشهاي آمار توصيفي و آزمونهاي آناليز واريانس و آناليز رگرسيون تجزيه و تحليل شدند. نتايج: نتايج نشان داد از 128 سوال، 105 سوال (%57.7) داراي ضريب دشواري مناسب که کمترين آن مربوط به روش تحقيق با 0.59 و بيشترين آن مربوط به اصطلاحات پزشکي 3 با 0.78 است. قدرت تميز 133 سوال (%73.1) در حد ضعيف تا خيلي ضعيف بطوري که زبان انگليسي (-0.05) و سيستم هاي رايج طبقه بندي (-0.03) ضعيف ترين قدرت تميز و روش تحقيق (0.23) و کاربرد رايانه (0.18) بالاترين قدرت تميز را داشتند. نتايج آزمون آماري نشان داد ميزان سختي و قدرت تمايز در همه دروس با هم تفاوت معني داري دارند (P<0.05). همچنين بين ضريب دشواري و تميز سوالات رابطه اي مشاهده نشد. نتيجه گيري: هر چند ضريب دشواري براي تمامي آزمونهاي از ميزان قابل قبول و مناسب برخوردار بود ولي نتايج شاخص تميز نشان داد تقريبا براي تمام سوالات آزمونها، کيفيت در حد ضعيف تا خيلي ضعيف مي باشد. بنابراين بهتر است اين سوالات از بانک سوالات حذف شوند يا بطور اساسي مورد تجديد نظر قرار گيرند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی تشنیزی، س.، و زارع، ش.، و صولتی، س. (1389). تجزیه و تحلیل کیفیت سوالات آزمونهای چندگزینه ای رشته کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), 14(3), 177-184. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118832Vancouver : کپی

حسینی تشنیزی سعید، زارع شهرام، صولتی سیدمهرداد. تجزیه و تحلیل کیفیت سوالات آزمونهای چندگزینه ای رشته کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY). 1389 [cited 2022May25];14(3):177-184. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118832IEEE : کپی

حسینی تشنیزی، س.، زارع، ش.، صولتی، س.، 1389. تجزیه و تحلیل کیفیت سوالات آزمونهای چندگزینه ای رشته کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی. مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), [online] 14(3), pp.177-184. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118832. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 205 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی