برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1389 , دوره  13 , شماره  5 ; از صفحه 45 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي دقت سه روش تخمين تاريخ زايمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سبزوار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 
چکیده: 

مقدمه: تخمين تاريخ زايمان بر اساس تاريخ آخرين قاعدگي و سونوگرافي يکي از اقدامات رايج در مراقبت هاي دوران بارداري است. هدف از انجام اين پژوهش مقايسه دقت قانون نيگل، قانون نيگل بازنگري شده و سونوگرافي در پيشگويي زمان زايمان بود.
روش کار: اين مطالعه يک توصيفي - مقطعي است که روي 540 زن باردار که از تاريخ 1/7/87 تا تاريخ 1/10/87 با علايم شروع زايمان به بيمارستان مبيني سبزوار مراجعه نمودند انجام شد. با استفاده از سه روش تاريخ زايمان تعيين شد و تفاوت آن با تاريخ واقعي محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS (نسخه 15) و با شاخص هاي آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون تي تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که به ترتيب
6.3، 6.3 و 6.7 درصد زنان در تاريخ تعيين شده توسط قانون نيگل، قانون نيگل بازنگري شده و سونوگرافي زايمان کردند و به ترتيب 51.9، 67.2 و 60.7 درصد زنان تا تاريخ تعيين شده توسط سه روش زايمان کردند. اختلاف تاريخ واقعي زايمان با تاريخ تعيين شده توسط قانون نيگل و سونوگرافي با وزن نوزاد و ارتفاع رحم همبستگي معني دار نشان داد (P<0.001). ميزان زايمان هاي پس از موعد بر اساس تخمين سونوگرافي 0.4 درصد و بر اساس قانون نيگل 1.9 درصد و بر اساس نيگل بازنگري شده 0.6 درصد به دست آمد.
نتيجه گيري: قانون نيگل دقت بيشتري در پيشگويي زمان زايمان در مقايسه با ساير مطالعات دارد. استفاده از سونوگرافي پيشگويي زمان شروع زايمان را طولاني مي کند. استفاده از نيگل بازنگري شده نتايج را بهبود مي بخشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

مرتضوی، ف.، و اکابری، آ. (1389). بررسی دقت سه روش تخمین تاریخ زایمان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 13(5), 45-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118749Vancouver : کپی

مرتضوی فروغ السادات، اکابری آرش. بررسی دقت سه روش تخمین تاریخ زایمان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1389 [cited 2021April12];13(5):45-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118749IEEE : کپی

مرتضوی، ف.، اکابری، آ.، 1389. بررسی دقت سه روش تخمین تاریخ زایمان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 13(5), pp.45-51. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118749>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1410 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی