نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 145 تا صفحه 173 .
 
عنوان مقاله: 

تبيين جامعه شناختي مشارکت ورزشي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار
 
چکیده: 
ورزش به عنوان يک پديده اجتماعي و فرهنگي است که افراد را در يک شبکه اجتماعي که داراي روابط اجتماعي پيچيده است به تعامل و کنش متقابل واداشته است و عرصه ظهور رفتارها، نگرش ها، ارزش ها و بازنمايي هايي معنادار قرن حاضر شده است. اين پديده چند بعدي، آن چنان در متن جهان زندگي انسانها رسوخ و نفوذ نموده که امروزه مي توان با توجه به نگرش و فعاليتهاي ورزشي افراد، طرز تفکر، سبک زندگي و ميزان سرمايه اجتماعي افراد را بازشناسي کرد. هدف از تحقيق حاضر بررس عوامل اجتماعي موثر بر مشارکت ورزشي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در شهر تهران مي باشد داده هاي نظري و آماري اين تحقيق با روش پيمايشي از واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي شهرتهران و با بهره گيري از پرسشنامه كتبي و با روش نمونه گيري سيستماتيك جمع آوري گرديده و نمونه مورد مطالعه تعداد 310 نفر با فرمول کوکران انتخاب شدند.نتايج حاصل از يافته هاي اين تحقيق نشان داد: بين مقطع تحصيلي و مشارکت ورزشي رابطه وجود ندارد ولي بين تاهل، جنسيت، پايگاه اقتصادي - اجتماعي، وضعيت اشتغال، احساس سودمندي ورزشي، دسترسي آسان به امکانات ورزشي، حمايت اجتماعي، حضور ورزشکارقهرمان در خانواده و علاقه به رشته خاص ورزشي با مشارکت ورزشي دانشجويان رابطه معني دار وجود دارد.نتايج تحليل رگرسيون چند متغيره به روش مرحله به مرحله را براي متغير وابسته مسارکت ورزشي نشان مي دهد. در مجموع 6 متغيربه ترتيب بيشترين تاثير را بر مشارکت ورزشي دارند وضعيت تاهل جنسيت،احساس سودمندي، دسترسي به امکانات ورزشي، حمايت اجتماعي، علاقه به ورزش. به طور کلي متغيرهاي وارد شده توانستند 0.24 از متغير وابسته را تبيين کنند. مقدارR  نيز 0.47 مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فتحی، س. (1388). تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی دانشجویان. پژوهش نامه علوم اجتماعی, 3(4), 145-173. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118682Vancouver : کپی

فتحی سروش. تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی دانشجویان. پژوهش نامه علوم اجتماعی. 1388 [cited 2022August13];3(4):145-173. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118682IEEE : کپی

فتحی، س.، 1388. تبیین جامعه شناختی مشارکت ورزشی دانشجویان. پژوهش نامه علوم اجتماعی, [online] 3(4), pp.145-173. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118682. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 510 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی