برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

واکاوي عوامل تاثيرگذار بر موفقيت تحصيلي، تاملي در ديدگاه دانشجويان رشته هاي کشاورزي دانشگاه تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

از جمله مراکز اصلي که در جهت تربيت نيروي انساني در بخش کشاورزي فعاليت دارند، دانشکده هاي کشاورزي هستند. تحقيق حاضر با هدف تحليل عوامل تاثيرگذار بر موفقيت تحصيلي دانشجويان رشته هاي کشاورزي انجام شده است. اين تحقيق از نوع توصيفي، همبستگي مي باشد که براي گردآوري اطلاعات از پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق شامل دانشجويان سال سوم و چهارم کارشناسي شاغل به تحصيل در دانشکده هاي کشاورزي دانشگاه تهران بودند که 98 نفر از آنها به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار تحقيق از لحاظ روايي ظاهري و محتوايي بر اساس نظر تعدادي از اساتيد صاحب نظر در اين زمينه مورد تاييد قرار گرفت و براي تعيين پايايي پرسش نامه نيز از روش آزمون مقدماتي استفاده شد که آلفاي کرونباخ محاسبه شده بيانگر اعتبار مناسب آن براي گردآوري داده ها بود. تحليل داده ها با استفاده از برنامه نرم افزاري SPSS نسخه 11.5 انجام شده است. نتايج نشان داد که مهم ترين متغيرهاي تاثيرگذار بر موفقيت تحصيلي از ديدگاه دانشجويان به ترتيب عبارت از علاقه به رشته تحصيلي، مناسب بودن امکانات کتابخانه و انگيزه تحصيل است. همچنين نتايج مربوط به تحليل عاملي از استخراج پنج عامل حکايت مي کند که عبارت از نگرشي، امکانات، آموزشگر، آموزشي و روابط انساني است. اين عوامل جمعاً حدود 70 درصد از کل واريانس را تبيين کردند. با استفاده از نتايج به دستامده پيشنهادهايي ارايه شده که با به کارگيري آنها مي توان در جهت موفقيت تحصيلي دانشجويان گام برداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

پورآتشی، م.، و شعبانعلی فمی، ح.، و موحدمحمدی، ح. (1388). واکاوی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت تحصیلی, تاملی در دیدگاه دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه تهران. آموزش عالی ایران, 2(3 (پیاپی 7)), 1-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118616Vancouver : کپی

پورآتشی مهتاب، شعبانعلی فمی حسین، موحدمحمدی حمید. واکاوی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت تحصیلی, تاملی در دیدگاه دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه تهران. آموزش عالی ایران. 1388 [cited 2021April14];2(3 (پیاپی 7)):1-14. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118616IEEE : کپی

پورآتشی، م.، شعبانعلی فمی، ح.، موحدمحمدی، ح.، 1388. واکاوی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت تحصیلی, تاملی در دیدگاه دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه تهران. آموزش عالی ایران, [online] 2(3 (پیاپی 7)), pp.1-14. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118616>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 220 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی