برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر فقر غذايي، نابرابري و تبعيض و بي ثباتي در موقعيت اجتماعي بر ايجاد آسيب سلولي در عضله قلب خرگوش نر سفيد نيوزلندي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: محروميت و نابرابري هاي اجتماعي ارتباط تنگاتنگي با سطح سلامت جوامع و افراد دارد. نشان داده شده که بين فقر و نابرابري با بيماري و اميد به زندگي رابطه معناداري وجود دارد. اين که فقر و نابرابري از طريق کدام گروه از مکانيزم هاي بيولوژيک مي تواند سبب بروز آثار پاتولوژيک شود و اين که کدام يک از مکانيسم هاي مربوط به «شيوه زندگي»، «فقر»، و يا «استرس هاي اجتماعي»، عامل ايجاد اين آثار است، محل ترديد است. مطالعه حاضر اهتمام به طراحي مدلي حيواني از نابرابري در دريافت غذا به همراه ناپايداري در شرايط اجتماعي کرده است تا ضمن بررسي آثار هيستوپاتولوژيک فقر غذايي، تبعيض و عدم ثبات اجتماعي بر عضله قلب خرگوش، نقش هر يک از عوامل يادشده در تجمع رنگدانه ليپوفوشين در عضله قلب به عنوان فاکتور تسريع کننده پيري سلولي (بر اساس مطالعات گذشته) را نيز مورد ارزيابي قرار دهد.
مواد و روش كار: 54 سر خرگوش در شش گروه مختلف مورد استفاده قرار گرفت. استرس محروميت از غذاي کامل و عدم ثبات در مکان زندگي و هم خانه به مدت ده هفته به روش هاي مختلف در گروه ها اعمال و در طول دوره تغييرات وزن ثبت و نمونه خون گرفته شد. سپس خرگوش ها بيهوش شده و پس از پرفيوژن بافتي، عضله قلب با محلول فيكساتيو جدا شد. سپس، مراحل پاساژ بافتي براي مشاهده ميزان تجمع رنگدانه ليپوفوشين و ساير تغييرات بافتي با ميكروسكوپ نوري و الکتروني انجام گرفت. در تحليل نتايج با توجه به ساختار غيرپارامتريک يافته ها از آزمون هاي آماري
Mann-Whitney و Kruskal-Wallis استفاده شد.
نتايج: نابرابري در دريافت غذا به همراه ناپايداري در شرايط اجتماعي، سبب تجمع بيشتر گرانول هاي ليپوفوشين و پيري زودرس سلولي در مقايسه با گروه کنترل شد
.(p<0.05) اين امر حتي در شرايطي که ناپايداري اجتماعي بدون محروميت غذايي اعمال شد، نسبت به گروه کنترل معنادار بود .(P<0.05) ناپايداري در شرايط اجتماعي چنانچه همراه با محروميت از غذا همراه شود، ليپوفوشين بيشتري را نسبت به شرايطي که صرفا محروميت غذايي اعمال شود، ايجاد مي کند .(P<0.05) در بررسي نمونه هاي بافتي با ميکروسکوپ الکتروني پيدايش رنگدانه ليپوفوشين در شرايط آزمايش، احراز شد.
نتيجه گيري: عدم ثبات در موقعيت اجتماعي و تغيير در مکان زندگي و هم خانه و استرس هاي اجتماعي متعاقب آن مي تواند زمينه ساز پيدايش علايم استرس اکسيداتيو و بروز پيري زودرس در سلول هاي قلبي شود و اگر اين شرايط به همراه محروميت غذايي و احساس نابرابري و تبعيض باشد، اثرات فوق به شدت تشديد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

واعظ مهدوی، م.، و مجرب، ش.، و الطریحی، ت.، و روغنی، م.، و فقیه زاده، س.، و حسن پورعزتی، م. (1389). اثر فقر غذایی, نابرابری و تبعیض و بی ثباتی در موقعیت اجتماعی بر ایجاد آسیب سلولی در عضله قلب خرگوش نر سفید نیوزلندی. دانشور پزشکی, 17(86), 1-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118432Vancouver : کپی

واعظ مهدوی محمدرضا، مجرب شهناز، الطریحی تقی، روغنی مهرداد، فقیه زاده سقراط، حسن پورعزتی مجید. اثر فقر غذایی, نابرابری و تبعیض و بی ثباتی در موقعیت اجتماعی بر ایجاد آسیب سلولی در عضله قلب خرگوش نر سفید نیوزلندی. دانشور پزشکی. 1389 [cited 2021July30];17(86):1-10. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118432IEEE : کپی

واعظ مهدوی، م.، مجرب، ش.، الطریحی، ت.، روغنی، م.، فقیه زاده، س.، حسن پورعزتی، م.، 1389. اثر فقر غذایی, نابرابری و تبعیض و بی ثباتی در موقعیت اجتماعی بر ایجاد آسیب سلولی در عضله قلب خرگوش نر سفید نیوزلندی. دانشور پزشکی, [online] 17(86), pp.1-10. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118432. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی