نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1388 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 165 تا صفحه 186 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي هويت ملي و ارزشهاي جهاني شدن با تاکيد بر ايرانيان عرب زبان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 
اين مقاله تلاشي است براي تبيين نسبت جهاني شدن و رابطه هويت قومي و هويت ملي، و به اين سوال پاسخ دهد که آيا ارزشهاي بنيادين جهاني شدن سبب برجستگي هويت قومي در برابر هويت ملي در ميان عرب زبانان ايراني مي شود و به عبارتي ارزشهاي جهاني شدن چه تاثيري بر خاص گرايي در ميان عرب زبانان ايراني دارد. در اين طرح از روش پيمايش استفاده شده، و علاوه بر داده هاي کمي از داده هاي کيفي از طريق انجام مصاحبه نيز استفاده شد. جامعه آماري اين تحقيق را کليه «عرب زبانان شهر اهواز» تشکيل مي دهند و کليه افراد 18 سال تا 65 سال عرب زبان اهوازي مورد پرسش قرار گرفتند. براي برآورد حجم نمونه با در اختيار داشتن جامعه آماري، از فرمول کوکران استفاده شده و حجم نمونه آماري 560 نفر برآورد گرديد. براي سنجش پاياني و اعتبار داده ها و اطلاعات جمع آوري شده از ضريب a آلفاي کرونباخ استفاده شد و براي تحليل داده ها از تحليل واريانسي و رگرسيون نيز استفاده شد. داده هاي تحقيق نشان دهنده اين واقعيت است که ارزشها و گرايش به ارزشهاي جهاني شدن سبب برجستگي بيشتر هويت قومي در برابر هويت ملي در ميان اعراب خوزستان شده است. در عين حال داده هاي کيفي نشان دهنده پتانسيل بالايي براي ادغام اجتماعي يا پذيرش اجتماعي اعراب با ساير اقوام خوزستاني است. از اين رو گفتمانهاي برابري طلبانه که بر حقوق شهروندي ابتنا دارد مي تواند راهبردهاي موثري در استحکام سازه هويت ملي باشد. مي توان داده هاي کمي و کيفي را در الگوي ناسيوناليسم مدني يا هويت مدني جديد ايرانيان تعبير و تفسير نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جلایی پور، ح.، و قنبری، ع. (1388). بررسی هویت ملی و ارزشهای جهانی شدن با تاکید بر ایرانیان عرب زبان. پژوهش نامه علوم اجتماعی, 3(2), 165-186. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118266Vancouver : کپی

جلایی پور حمیدرضا، قنبری علی. بررسی هویت ملی و ارزشهای جهانی شدن با تاکید بر ایرانیان عرب زبان. پژوهش نامه علوم اجتماعی. 1388 [cited 2022May18];3(2):165-186. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118266IEEE : کپی

جلایی پور، ح.، قنبری، ع.، 1388. بررسی هویت ملی و ارزشهای جهانی شدن با تاکید بر ایرانیان عرب زبان. پژوهش نامه علوم اجتماعی, [online] 3(2), pp.165-186. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118266. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 386 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی