5 SID.ir | بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با فرسودگي شغلي دربين اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي با فرسودگي شغلي دربين اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با فرسودگي شغلي، در ميان اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر بود. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بود. و نمونه تحقيق بر اساس جدول تعيين اندازه نمونه معرف (مورگان و كرجسي) 73 نفر از ميان  250نفر برآورد گرديد که با استفاده از روش تصادفي ساده انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه پنج عامل شخصيت (NEO) کاستا و مک کري و پرسشنامه فرسودگي شغلي گلدارد استفاده گرديد و با استفاده از همبستگي پيرسون و آزمون  t براي گروههاي مستقل تحليل شد. نتايج نشان داد که بين ويژگي هاي برون گرايي، سازگاري، نورزگرايي و وظيفه شناسي با فرسودگي شغلي رابطه معني داري در سطح P<0.000 وجود دارد. ولي بين ويژگي گشودگي نسبت به تجربه با فرسودگي شغلي رابطه معني داري حاصل نشد .

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 288
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی