برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و فرسودگي شغلي مديران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از انجام اين تحقيق بررسي رابطه کيفيت زندگي کاري و فرسودگي شغلي در بين معلمان و مديران شهرستان تاکستان بود. روش تحقيق، توصيفي (همبستگي) بود. جامعه آماري پژوهش، کليه معلمان و مديران شهرستان تاکستان در سال تحصيلي 1388-87 به تعداد 916 نفر بودند. حجم نمونه 270 نفر برآورد گرديد و به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب گرديدند. ابزار گرد آوري داده ها دو پرسشنامه کيفيت زندگي کاري و فرسودگي شغلي که ضريب اعتبار آنها به کمک آلفاي کرنباخ به ترتيب (a=0.8965) و  (a=0.82)تعيين گرديد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند متغيره، تحليل واريانس يک راهه، آزمون شفه و آزمون t مستقل استفاده شده است. نتايج نشان داد كه بين کيفيت زندگي کاري و فرسودگي شغلي معلمان و مديران رابطه معکوس و معناداري r=- 0.352  وجود دارد. از ميان مولفه هاي کيفيت زندگي کاري به ترتيب متغيرهاي پرداخت منصفانه، تناسب اجتماعي، فضاي کلي زندگي و توسعه قابليتهاي فردي بيشترين تاثير را بر فرسودگي شغلي دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

پرداخت چی، م.، و احمدی، غ.، و آرزومندی، ف. (1388). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان. رهبری و مدیریت آموزشی, 3(3 (مسلسل 9)), 25-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118184Vancouver : کپی

پرداخت چی محمدحسن، احمدی غلامعلی، آرزومندی فریده. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان. رهبری و مدیریت آموزشی. 1388 [cited 2021April14];3(3 (مسلسل 9)):25-50. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118184IEEE : کپی

پرداخت چی، م.، احمدی، غ.، آرزومندی، ف.، 1388. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان. رهبری و مدیریت آموزشی, [online] 3(3 (مسلسل 9)), pp.25-50. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118184>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 953 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی