نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 37 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي كارايي واکسن ويبروماکس خوراکي برافزايش مقاومت به استرسهاي شوري و فرمالين در پست لاروهاي ميگوي سفيد هندي (Fenneropenaeus indicus)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر عباس
 
چکیده: 
اين پژوهش در كارگاه تكثير هرمز لارو واقع در بخش كوهستك شهرستان ميناب در سال 1385 صورت گرفت و كوشش شد كارايي واكسن ويبروماكس و ميزان بازماندگي تست هاي استرس شوري و فرمالين در مراحل پست لارويPL1 ، PL5 و PL15  ميگوي سفيد هندي ( Fenneropenaeus indicus) بررسي شود. اثر واكسن ويبروماكس از طريق غوطه وري (تيمار 2 ) و غني سازي ناپلي هاي آرتميا) (Artemia franciscana) تيمار 3) و گروه شاهد (تيمار 1)، جهت مقايسه بررسي گرديدند. اين تحقيق در قالب يك طرح كاملا تصادفي، اجرا شد و مقايسه ميانگين ها از طريق آزمون دانكن صورت پذيرفت. با در نظر گرفتن 3 تيمار و 3 تكرار براي هر يك از آنها، 9 سطل يكسان بكار گرفته شد كه به مقدار 10 ليتر آبگيري و با تراكم 100 لارو مرحله زواي يك در ليتر ذخيره سازي گرديدند. دوره آزمايش از مرحله زواي يك تاPL15  بودكه در پايان روز 12، 16 و 25 ميزان بقا بررسي شدند.نتايج نشان دادكه بيشترين مقدار بازماندگي به درصد براي تست استرس شوري 10 قسمت در هزار در مراحل PL1،  PL5و PL15 در تيمار3 (68.00، 72.33 و 75.67) بود كه نسبت به تيمار شاهد (48.33، 46.67 و 53.33) و تيمار 2 (60.00،61.33  و 64.67) در سطح P<0.05 داراي تفاوت معني داري بوده است.بيشترين مقدار بازماندگي به درصد براي تست استرس شوري 20 قسمت در هزار در تيمار 3 بترتيب در مراحل مذكور (084.00،80.00  و 86.00) بدست آمد كه در مقايسه با تيمار شاهد (65.00،65.33  و 66.00) در سطح P<0.05 داراي تفاوت معني داري بودندو براي تست استرس فرمالين 100 قسمت در ميليون نيز در تيمار 3 (81.33،76.00  و83.33 ) محاسبه گرديد كه نسبت به تيمار شاهد (52.33، 56 و 58.67) و تيمار 2 (73.33، 68.33 و69.67 ) در سطح P<0.05 تفاوت معني داري داشتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بحری، ا. (1387). بررسی کارایی واکسن ویبروماکس خوراکی برافزایش مقاومت به استرسهای شوری و فرمالین در پست لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus). پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی), 2(5), 37-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118084Vancouver : کپی

بحری امیرهوشنگ. بررسی کارایی واکسن ویبروماکس خوراکی برافزایش مقاومت به استرسهای شوری و فرمالین در پست لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus). پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی). 1387 [cited 2022May18];2(5):37-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118084IEEE : کپی

بحری، ا.، 1387. بررسی کارایی واکسن ویبروماکس خوراکی برافزایش مقاومت به استرسهای شوری و فرمالین در پست لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus). پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی), [online] 2(5), pp.37-42. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118084. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی