برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  4 , شماره  15 ; از صفحه 59 تا صفحه 85 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير فرهنگ سازماني، تمركز مالكيت و ساختار مالكيت بر كيفيت اطلاعات مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

يكي از مهمترين وظايف مديران، تهيه و انتشار اطلاعات مالي شركت است. در كشورهاي توسعه يافته تحقيقات بسياري در جهت روشن ساختن عوامل موثر بر نحوه گزارشگري اطلاعات در شركتها انجام شده است، اما در كشور ايران خلا تحقيقاتي شديدي در اين زمينه وجود دارد. از اينرو در تحقيق حاضر سعي شده تا برخي از جنبه هاي سازماني اثرگذار بر كيفيت اطلاعات مالي (شامل فرهنگ سازماني، تمركز مالكيت، ساختار مالكيت) مورد توجه و بررسي قرار گيرد. در اين تحقيق از روش مدل معادلات ساختاري و نرم افزارspls2  كه مبتني بر روش حداقل مربعات جزيي و واريانس محور است، استفاده گرديد. زيرا اين روش در اولين مراحل تدوين و ارايه يك تئوري مناسبتر است و در ضمن به حجم نمونه زياد و فرض نرمال بودن جامعه محدود نيست. نتايج اين تحقيق كه روي  105شركت بورسي انجام شد نشان مي دهد سه عامل فرهنگ سازماني، تمركز مالكيت و ساختار مالكيت بر كيفيت اطلاعات مالي شركتها اثر گذارند. از ميان اين عوامل، ساختار مالكيت كمترين اثر مستقيم را بر كيفيت اطلاعات دارد اما حايز اهميت ترين نقش آن، اثر تعديل شوندگي است كه بر ارتباط بين فرهنگ سازماني و كيفيت اطلاعات مالي و نيز رابطه بين تمركز مالكيت و كيفيت اطلاعات مالي دارد. بنحوي كه هرچه ساختار مالكيت شركتي خصوصي تر باشد، تمركز مالكيت منجر به افزايش كيفيت اطلاعات مالي مي شود، اين در حالي است كه در شركتهاي با مالكيت كمتر خصوصي، اين رابطه برعكس مي باشد. از اينرو پيشنهاد مي شود تا ترتيبي اتخاذ شود كه شركتهاي غيرخصوصي / با مالكيت كمتر خصوصي، تنها مجاز به داشتن حداكثر%25  سهام شركتهاي بورسي (بطور مستقيم يا با واسط و از طريق شركتهاي زير مجموعه يشان) باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

اعتمادی، ح.، و باباجانی، ج.، و آذر، ع.، و دیانتی دیلمی، ز. (1388). تاثیر فرهنگ سازمانی, تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. علوم مدیریت ایران, 4(15), 59-85. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118010Vancouver : کپی

اعتمادی حسین، باباجانی جعفر، آذر عادل، دیانتی دیلمی زهرا. تاثیر فرهنگ سازمانی, تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. علوم مدیریت ایران. 1388 [cited 2021April17];4(15):59-85. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118010IEEE : کپی

اعتمادی، ح.، باباجانی، ج.، آذر، ع.، دیانتی دیلمی، ز.، 1388. تاثیر فرهنگ سازمانی, تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. علوم مدیریت ایران, [online] 4(15), pp.59-85. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118010>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 369 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی