برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  5 , شماره  20 ; از صفحه 185 تا صفحه 227 .
 
عنوان مقاله: 

ميزان پاسخگويي روش هاي تدريس برنامه درسي دانشگاه ها و رفتار كارآفريني تجربه از نقطه نظر اساتيد و دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف كلي اين پژوهش بررسي ميزان پاسخگويي روش هاي تدريس برنامه درسي دانشگاهها به پرورش رفتار كارآفريني تجربه از نظر دانشجويان و اساتيد دانشگاه هاي اصفهان، صنعتي اصفهان، هنر اصفهان و آزاد اسلامي اصفهان مي باشد. پژوهش كاربردي است و از روش توصيفي پيمايشي استفاده شده است. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است كه ضريب پايايي آن 0.98 برآورد شد. روايي پرسشنامه از نوع روايي سازه با استفاده از تحليل عاملي با چرخش واريماكس و نيز روايي محتوايي با استفاده از نظرات اساتيد راهنما و مشاور و پنج نفر از متخصصين دانشگاهي مورد تاييد قرار گرفت. نمونه آماري مشتمل بر 365 نفر از دانشجويان و 282 نفر از اساتيد دانشگاه هاي اصفهان، صنعتي، هنر و آزاد اسلامي در سال تحصيلي 87 بود كه از طريق نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم انتخاب شدند. تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي و از طريق نرم افزار SPSS انجام پذيرفت. نتايج نشان داد از نظر دانشجويان و اساتيد ميزان پاسخگويي روش هاي تدريس برنامه درسي (پرسش و پاسخ، سخنراني، پروژه و بحث گروهي) دانشگاه ها، به رفتار كارآفريني تجربه (پرورش توانمنديهاي فردي، افزايش مهارتهاي ارتباطي، تدبير راههاي مواجه با تغييرات و دانش پژوهش) در هر چهار عامل پايين تر از سطح متوسط بوده است(p≤ 0.001) . همچنين، نظرات آزمودنيها بر حسب جنسيت، گروه، سال و دانشگاه و رتبه عملي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد بين نظرات دانشجويان در روش هاي تدريس پرسش و پاسخ (عامل افزايش مهارتهاي ارتباطي)، سخنراني (عامل هاي افزايش مهارت هاي ارتباطي، پرورش توانمندي هاي فردي و تدبير راههاي مواجه با تغيير) و پروژه (در هر چهار عامل) بر حسب دانشگاه محل تحصيل، سال، مقطع و گروه هاي تحصيلي و بين نظرات اساتيد نيز در هر چهار روش تدريس و هر چهار عامل بر حسب گروه آموزشي، رتبه علمي و دانشگاه محل تدريس تفاوت معنادار وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

واصفیان، ف.، و لیاقت دار، م.، و فروغی ابری، ا.، و عابدی، م. (1388). میزان پاسخگویی روش های تدریس برنامه درسی دانشگاه ها و رفتار کارآفرینی تجربه از نقطه نظر اساتید و دانشجویان. پژوهشنامه تربیتی, 5(20), 185-227. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117911Vancouver : کپی

واصفیان فرزانه، لیاقت دار محمد‌جواد، فروغی ابری احمدعلی، عابدی محمدرضا. میزان پاسخگویی روش های تدریس برنامه درسی دانشگاه ها و رفتار کارآفرینی تجربه از نقطه نظر اساتید و دانشجویان. پژوهشنامه تربیتی. 1388 [cited 2021April17];5(20):185-227. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117911IEEE : کپی

واصفیان، ف.، لیاقت دار، م.، فروغی ابری، ا.، عابدی، م.، 1388. میزان پاسخگویی روش های تدریس برنامه درسی دانشگاه ها و رفتار کارآفرینی تجربه از نقطه نظر اساتید و دانشجویان. پژوهشنامه تربیتی, [online] 5(20), pp.185-227. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117911>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 70 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی