برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  5 , شماره  20 ; از صفحه 79 تا صفحه 101 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه فشارزاهاي تحصيلي، تفکرات مذهبي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه فشارزاهاي تحصيلي، تفکرات مذهبي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز بود. نمونه اين پژوهش شامل 300 نفر (150 پسر و 150 دختر) بود كه بصورت تصادفي طبقه اي از بين تمامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي فشارزاي تحصيلي اهواز، تفكرات مذهبي آلپورت و سلامت عمومي گلدبرگGHQ  و معدل دانشجويان به عنوان ملاكي جهت برآورد عملكرد تحصيلي آنان استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگي و نتايج تحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري در سطح معني داريP£0.0001  نشان داد كه بين فشارزاهاي تحصيلي و عملكرد تحصيلي همچنين بين سلامت روان و عملكرد تحصيلي دانشجويان (دختر و پسر) رابطه معنادار وجود دارد. ولي بين تفكرات مذهبي و عملكرد تحصيلي آنان ارتباطي مشاهده نشد. همچنين يافته ها نشان داد كه بين فشارزاهاي تحصيلي، تفکرات مذهبي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانشجويان (دختر و پسر) رابطه چندگانه وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی