برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيکي Mycosphaerella graminicola عامل سپتوريوز برگ گندم در ايران با استفاده از نشانگرهاي SSR، SCAR و rep-PCR

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
<P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>به منظور بررسي تنوع و تعيين ميزان قرابت ژنتيکي جدايه هاي</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> Mycosphaerella graminicola </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>عامل سپتوريوز برگ گندم از هفت استان کشور شامل گلستان، مازندران، کرمانشاه، ايلام، اردبيل، خوزستان و فارس برگ هاي آلوده از مزارع گندم جمع آوري و </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>58</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> جدايه انتخاب و با استفاده از نشانگرهاي مولکولي</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> SSR </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>SCAR </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تنوع ژنتيکي در داخل جمعيت هاي مختلف قارچ در کشور برآورد گرديد. با محاسبه فراواني آلل هاي به دست آمده در مناطق مختلف، در کل کشور و بين مناطق مختلف ميزان و توزيع تنوع ژنتيکي در ايران به دست آمد. ميزان تنوع ژنتيکي جمعيت ها در کشور بين </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>0.25</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>تا </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>0.62</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> در نوسان بود. ميانگين کل تنوع ژنتيکي جمعيت ها </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>0.44</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=AR-SA>بود که </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>%77</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> تنوع در داخل جمعيت هاي مورد بررسي و </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>%23</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> در بين جمعيت هاي مورد بررسي توزيع شده بود. سپس با استفاده از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> rep-PCR </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>و آغازگرهاي</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> BOX 1AR </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> ERIC 2<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>قطعاتي از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> DNA </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تکثير شد. اندازه قطعات تکثير شده بين</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>100 bp </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>1500 bp </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در نوسان بود. نتيجه تجزيه خوشه اي با استفاده از ضريب تشابه دايس و روش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> UPGMA </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نشان داد که جدايه </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>St20</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>از کرمانشاه و جدايه </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>St29</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>از ايلام بيشترين تشابه </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>(%100)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> را داشتند و احتمالا هر دو جدايه از يک دودمان ژنتيکي هستند. بقيه جدايه ها از نظر ژنتيکي بيش از </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>%50</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> با يکديگر متفاوت بودند.</SPAN></P>
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کمیجانی، س.، و رضوی، م.، و امینیان، ح. (1388). بررسی تنوع ژنتیکی Mycosphaerella graminicola عامل سپتوریوز برگ گندم در ایران با استفاده از نشانگرهای SSR, SCAR و rep-PCR. بیماریهای گیاهی, 45(4 (پیاپی 180)), 287-300. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117896Vancouver : کپی

کمیجانی سولماز، رضوی محمد، امینیان حشمت اله. بررسی تنوع ژنتیکی Mycosphaerella graminicola عامل سپتوریوز برگ گندم در ایران با استفاده از نشانگرهای SSR, SCAR و rep-PCR. بیماریهای گیاهی. 1388 [cited 2021December01];45(4 (پیاپی 180)):287-300. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117896IEEE : کپی

کمیجانی، س.، رضوی، م.، امینیان، ح.، 1388. بررسی تنوع ژنتیکی Mycosphaerella graminicola عامل سپتوریوز برگ گندم در ایران با استفاده از نشانگرهای SSR, SCAR و rep-PCR. بیماریهای گیاهی, [online] 45(4 (پیاپی 180)), pp.287-300. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117896. 

 
بازدید یکساله 74 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی