برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  5 , شماره  20 ; از صفحه 21 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي برنامه هاي درسي دروس تربيتي بر ارتقا سطح دانش، نگرش و مهارتهاي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش بررسي ميزان اثربخشي برنامه هاي درسي دروس تربيتي دوره هاي كارشناسي رشته هاي مختلف دبيري بر ارتقا سطح دانش، نگرش و مهارتهاي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران مي باشد. روش مطالعه و تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع مقطعي است. جامعه آماري شامل دانشجويان دوره كارشناسي رشته هاي مختلف دبيري دانشگاه آزاد اسلامي استان مازندران به تعداد 1644 نفر بود كه تا سال تحصيلي 86 - 85 مشغول به تحصيل بودند. حجم نمونه آن نيز به تعداد 310 نفر تعيين گرديد كه به روش تصادفي طبقه اي نسبي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه بسته پاسخ محقق ساخته است كه بر اساس فرضيه هاي تحقيق و به شيوه مقياس ليكرت انجام مي شود. اين پرسشنامه پس از تعيين روايي و اعتبار ميان نمونه آماري توزيع شده است. در پايان بمنظور تجزيه و تحليل اطلاعات از روشهاي آماري توصيفي از قبيل توزيع فراواني، درصد فراواني و جداول آماري مربوط به آن استفاده گرديد. در بخش آمار استنباطي نيز از آزمون كروسكال - واليس کمک گرفته شد. و براي بررسي ميزان تاثير برنامه هاي درسي دروس تربيتي بر حسب جنسيت از آزمون  U مان - ويتني استفاده شده است.
نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه دانش، نگرش و مهارتهاي دانشجويان بر حسب رشته هاي مختلف تحصيلي و جنسيت دستخوش تغيير شده است. اين تغيير در رشته آموزش ابتدايي بيشتر از ساير رشته ها و در مردان بهتر از زنان بوده است. اما يافته ها حاكي از آن است كه در متغير سال هاي مختلف تحصيلي تنها دانش دانشجويان تغيير يافته ولي نگرش و مهارتهاي آنها تغيير معناداري پيدا نكرده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسین زاده، ب. (1388). اثربخشی برنامه های درسی دروس تربیتی بر ارتقا سطح دانش, نگرش و مهارتهای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران. پژوهشنامه تربیتی, 5(20), 21-48. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117894Vancouver : کپی

حسین زاده بابک. اثربخشی برنامه های درسی دروس تربیتی بر ارتقا سطح دانش, نگرش و مهارتهای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران. پژوهشنامه تربیتی. 1388 [cited 2021September27];5(20):21-48. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117894IEEE : کپی

حسین زاده، ب.، 1388. اثربخشی برنامه های درسی دروس تربیتی بر ارتقا سطح دانش, نگرش و مهارتهای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران. پژوهشنامه تربیتی, [online] 5(20), pp.21-48. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117894. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 73 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی