نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 95 تا صفحه 101 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش درس "جمعيت و تنظيم خانواده" بر آگاهي و نگرش دانشجويان پسر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران
 
چکیده: 
اهداف: تنظيم خانواده به عنوان راهکاري براي مقابله با افزايش جمعيت از سوي اکثر کشورها پذيرفته شده است. يکي از عوامل موفقيت برنامه هاي تنظيم خانواده، آموزش اهداف آن به دانشجويان است. اين مطالعه به منظور بررسي تاثير آموزش درس "جمعيت و تنظيم خانواده" بر آگاهي و نگرش دانشجوي ان پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد انجام شد.روش ها. اين مطالعه، نيمه تجربي و از نوع قبل و بعد است. روش نمونه گيري غيرتصادفي ساده و در دسترس بود که 200 پسر مشغول به تحصيل در رشته هاي مختلف در مقاطع کارداني و کارشناسي انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه در دو مرحله جمع آوري شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS 13 و روش هاي آماري توصيفي و استنباطي از جمله آزمون T و ضريب همبستگي استفاده شد.يافته ها: 3% دانشجويان سابقه انتخاب مجدد اين واحد درسي را داشتند. ميانگين نمره آگاهي دانشجويان قبل از آموزش 3.12 از 15 امتياز قسمت آگاهي پرسش نامه بود که بعد از آموزش به 67/9 افزايش يافت (p=0.001).همچنين ميانگين نمره نگرش دانشجويان قبل از آموزش 4.75 از 15 امتياز قسمت نگرش پرسش نامه بود که بعد از آموزش به 8.29 افزايش يافت (p=0.002) .بين سن، وضعيت تاهل، نوع رشته تحصيلي، سابقه انتخاب اين درس، سال ورود به دانشگاه، مدرک تحصيلي والدين، مدرک و رشته تحصيلي همسر با آگاهي و نگرش دانشجويان اختلاف معني داري وجود داشت (p<0.05).نتيجه گيري: ارايه خدمات تنظيم خانواده به واسطه آموزش واحد درسي "جمعيت و تنظيم خانواده" در دانشگاه ها براي ارتقاي سطح آگاهي و نگرش دانشجويان و در نتيجه بهبود عملکرد آنان نسبت به تنظيم خانواده موثر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمودی فر، ی. (1388). تاثیر آموزش درس "جمعیت و تنظیم خانواده" بر آگاهی و نگرش دانشجویان پسر. راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی), 2(3), 95-101. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117804Vancouver : کپی

محمودی فر یوسف. تاثیر آموزش درس "جمعیت و تنظیم خانواده" بر آگاهی و نگرش دانشجویان پسر. راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی). 1388 [cited 2022May28];2(3):95-101. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117804IEEE : کپی

محمودی فر، ی.، 1388. تاثیر آموزش درس "جمعیت و تنظیم خانواده" بر آگاهی و نگرش دانشجویان پسر. راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی), [online] 2(3), pp.95-101. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117804. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی