نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط كلسيم و فشار خون در مردم شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
مقدمه: با توجه به شيوع بالاي فشار خون بالا در بزرگسالان شهر اصفهان، مطالعه اي جهت بررسي ارتباط الکتروليتها با فشار خون در اين جامعه انجام شد. در اين مقاله ميزان کلسيم ادرار 24 ساعته و کلسيم غذايي به همراه ارتباط آنها با فشار خون ارائه گرديده است.مواد و روشها: در اين مطالعه 1800 نفر از افراد 60-20 سال شهر اصفهان (850 مرد و 950 زن) به روشmultistage  انتخاب و پرسشنامه هاي مخصوصي جهت گردآوري اطلاعات لازم تکميل گرديد. از افراد خواسته شد که در طول يک ماه سه بار ادرار 24 ساعته خود را جمع آوري و هر بار نوع و ميزان کلسيم مصرفي خود را نيز ثبت کنند. در همان زمان دو بار فشار خون و ضربان قلب و کراتينين اندازه گيري شد. ميزان کلسيم غذايي به روش ثبت مواد غذايي، کلسيم سديم و پتاسيم ادراري به روشFlame Photometery  و کراتينين ادراري به روشJaffe  سنجيده شد. داده ها به وسيله نرم افزارSPSS/Win  با استفاده از تست هاي آماريt  وANOVA  و آناليز رگرسيون چندگانه مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.نتايج: نتايج نشان مي دهد که ميانگين کلسيم مصرفي روزانه در افراد 60-20 ساله 231.8± 530.45 ميلي گرم مي باشد که در مقايسه با مقادير توصيه شده کمتر است. همچنين ميانگين کلسيم ادراري کل جمعيت 48± 113 ميلي مول در ادرار 24 ساعته بدست آمد. همچنين در هيچ يک از افراد نورموتنسيو يا هيپرتانسيو ارتباط معني داري بين فشار خون سيستولي و دياستولي با کلسيم ادراري و خوراکي مشاهده نشد (P>0.05).بحث: بنابراين اگر چه ارتباط معني داري بين کلسيم و فشار خون در جامعه ما بدست نيامد اما بدليل کم بودن ميزان کلسيم مصرفي در اين جامعه و مضرات زياد کاهش آن، مصرف بيشتر منابع غذايي کلسيم توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رفیعی، م.، و بشتام، م.، و صراف زادگان، ن.، و صیرفیان پور، ش.، و وکیلی، ر.، و گل شادی، ا. (1381). ارتباط کلسیم و فشار خون در مردم شهر اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان, 20(67), 57-64. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=11740Vancouver : کپی

رفیعی مرتضی، بشتام مریم، صراف زادگان نضال، صیرفیان پور شیوا، وکیلی روشنک، گل شادی ایمان دخت. ارتباط کلسیم و فشار خون در مردم شهر اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 1381 [cited 2022August15];20(67):57-64. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=11740IEEE : کپی

رفیعی، م.، بشتام، م.، صراف زادگان، ن.، صیرفیان پور، ش.، وکیلی، ر.، گل شادی، ا.، 1381. ارتباط کلسیم و فشار خون در مردم شهر اصفهان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان, [online] 20(67), pp.57-64. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=11740. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی