برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  23 , شماره  3 ; از صفحه 309 تا صفحه 320 .
 
عنوان مقاله: 

فراوانيهاي هاپلوتايپي و آللي تواليهاي تکراري کوتاه کروموزوم Y – STRs) Y) در يک جمعيت تصادفي از مردان تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه تهران، دانشکده زیست شناسی، گروه علوم سلولی و مولکولی
 
چکیده: 
تواليهاي تکراري کوتاه DNA (Short tandom Repeats) کروموزوم (Y – STR) Y انسان، واقع در خارج از ناحيه شبه اتوزومي(Pseudoautosomal)  و در بخش هاي غير نوتركيب كروموزوم Y از پدر به پسران انتقال مي يابد. اين تواليهاي تکراري در مطالعات تکاملي و رديابي مهاجرت انسان، بررسي دودمان پدري و هم چنين در آزمون اثبات رابطه پدر - فرزندي و كاربردهاي ديگر پزشکي قانوني، نشانگرهاي بسيار سودمندي هستند. اين مطالعه بر روي چند شکلي توالي تکراري کوتاه کروموزوم Y در ميان 100 مرد غير خويشاوند که به طور تصادفي از جمعيت تهران انتخاب شده اند، انجام شده است.اين نمونه جمعيتي تصادفي به دليل وضعيت مختلط جمعيت تهران،‏ به خاطر مهاجرت پذير بودن، به نظر مي رسد نماينده نسبي (حداقل در معرفي عمومي اللها و هاپلو تيپ هاي موجود) از جمعيت ايران باشد. با استفاده از يک روش مبتني بر PCR چند شکليهاي 9 نشانگر تواليهاي کوتاه تکراري ويژه کروموزوم Y شامل DYS392 , DYS391 , DYS390, DYS389 I / II, DYS385 a / b ,DYS19 , و DYS393 مطالعه شده اند. اين نشانگرها به عنوان حداقل هاپلوتايپ اروپايي(European Minimal Haplotype)  تعريف شده اند. فراورده هاي PCR  ابتدا بر روي ژل آگارز 1.5 درصد و سپس براي تفکيک بهتر و اطمينان از تفاوتهاي جزئي در تعداد تکرارها بر روي ژل پلي آکريل اميد رانده شد. تنوع ژنتيکي (Genetic Diversity) ;GD)، نشاندهنده چند شکلي آللي، براي هر نشانگر محاسبه شد.  نشانگرDYS385  بيشترين چند شکلي و نشانگر DYS391 کمترين چند شکلي را در بين افراد بررسي شده در اين مطالعه نشان داد. تنوع هاپلوتايپي (Haplotype Diversity)  براي ارزيابي پراکنش هاپلوتايپي اين جمعيت 0.999 محاسبه شد. در نتيجه به خاطر اين تنوع گسترده اين نشانگرهاي Y - STR در پزشکي قانوني، آزمون اثبات رابطه پدر - فرزندي و همچنين در مطالعات مقايسه اي گروههاي نژادي در ايران مي تواند به كار رود. نتايج حاصل به دليل تنوع گروههاي نژادي ساکن ايران نيز در مطالعات جهاني مربوط به تواليهاي تکراري کروموزوم Y حایز اهميت است. مطالعه تفصيلي تواليهاي YSTR بين گروه هاي قومي و نژادي مختلف ايران در ازمايشگاه ما در دست انجام است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلیمی، ا.، و فرازمند، ع.، و زرگر، س.، و مینایی، ط. (1389). فراوانیهای هاپلوتایپی و آللی توالیهای تکراری کوتاه کروموزوم Y – STRs) Y) در یک جمعیت تصادفی از مردان تهران. زیست شناسی ایران, 23(3), 309-320. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117292Vancouver : کپی

سلیمی اعظم، فرازمند علی، زرگر سیدجلال، مینایی طیبه. فراوانیهای هاپلوتایپی و آللی توالیهای تکراری کوتاه کروموزوم Y – STRs) Y) در یک جمعیت تصادفی از مردان تهران. زیست شناسی ایران. 1389 [cited 2021December09];23(3):309-320. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117292IEEE : کپی

سلیمی، ا.، فرازمند، ع.، زرگر، س.، مینایی، ط.، 1389. فراوانیهای هاپلوتایپی و آللی توالیهای تکراری کوتاه کروموزوم Y – STRs) Y) در یک جمعیت تصادفی از مردان تهران. زیست شناسی ایران, [online] 23(3), pp.309-320. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117292. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی