برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير عصاره گل هميشه بهار بر بيان پروتئين بتا – کاتنين هسته اي در سرطان کولورکتال موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی، بخش آسیب شناسی، کدپستی: 51589
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آدنوکارسينوم کولورکتال يکي از شايع ترين و درمان پذيرترين موارد بدخيمي هاي دستگاه گوارش است. تحقيقات آزمايشگاهي اخير در مورد سرطان هاي کولورکتال نشان مي دهد که عصاره گل هميشه بهار داراي خاصيت ضد سرطاني بر رده سلول هاي کارسينوم کولورکتال مي باشد. ميزان خاصيت مهاري اين عصاره در حدود 70 الي 100 درصد بوده و باعث کاهش پديداري پروتئين بتا – کاتنين هسته اي سلول هاي ديسپلاستيک نابجاي کريپتي کولون در محيط آزمايشگاه مي گردد.هدف از اين مطالعه ارزيابي تاثير عصاره گل هميشه بهار بر ميزان پديداري پروتئين بتا – کاتنين هسته اي در سلول هاي دسپلاستيک نابجاي کريپتي کولون در محيط طبيعي (بافت زنده) مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه 20 سر موش صحرايي نر ويستار با سن 12 هفته و وزن 200 تا 300 گرم انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه شاهد و تيمار به طور مساوي تقسيم گرديدند. جهت القا سرطان کولون در هر دو گروه شاهد و تيمار از ماده سرطان زاي
1 و -2 دي متيل هيدرازين به مقدار 40mg/kg به روش تزريق زير جلدي (2 تزريق در هر هفته، به مدت 8 هفته) استفاده گرديد. سپس موش هاي گروه تيمار، عصاره گل هميشه بهار را از طريق گاواژ، روزانه و به ميزان 200mg/kg به مدت 10 هفته دريافت کردند. در گروه شاهد به جاي عصاره، سالين نرمال به همان ميزان گاواژ گرديد. پس از 10 هفته تيمار با عصاره، از بافت ناحيه ديستال کولون هر دو گروه نمونه برداري و شدت بيان بتا – کاتنين با روش ايمونوهيستوشيمي و بر اساس مقياسي نيمه کمي و 4 درجه اي ارزيابي گرديد. در مقايسه گروه ها از آزمون آماري من ويتني استفاده شد. سطح معني داري آماري P<0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: مطالعه ايمونوهيستوشيمي نشان داد که پديداري پروتئين بتا – کاتنين هسته اي در گروه تيمار نسبت به گروه شاهد کمتر بوده و اختلاف ميانگين بين دو گروه نيز معني دار
(P<0.01) بود.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد که عصاره گل هميشه بهار بر بيان پروتئين بتا – کاتنين هسته اي در سلول هاي کريپتي در سرطان کولورکتال تجربي موش صحرايي اثر مهاري دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 261
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی