برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 26 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

ترکيب گونه اي و تعيين تراکم فيتوپلاني در درياچه پشت سد لار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پژوهشکده آبزی پروری کشور (آبهای داخلی)، بندر انزلی
 
چکیده: 

در اين مطالعه به منظور بررسي پارامترهاي ليمنولوژيک و بيولوژيک درياچه پشت سد لار از جمله شناسايي، تراکم و پراکنش فيتوپلانکتونها و تغييراتشان طي 6 مرحله نمونه برداري از خرداد ماه الي آبان ماه سال 1387 انجام پذيرفت. نمونه ها با دستگاه روتنر و از اعماق مختلف (لايه هاي 5،5 ، 10، 20، 30 متري) برداشت شده و توسط فرمالين 4 درصد تثبيت و در آزمايشگاه با ميکروسکوپ معکوس مطالعه شدند. از بين جنس هاي شناسايي شده 14 جنس مربوط به شاخه جلبکهاي دياتوم، 1 جنس مربوط به شاخه يوگلنوفيسه، 7 جنس مربوط به شاخه جلبکهاي سبز، 3 جنس مربوط به شاخه جلبکهاي پيروفيسه، 1جنس مربوط به شاخه جلبکهاي کريزوفيسه و 2 جنس مربوط به شاخه جلبکهاي سبز آبي تعلق داشتند. غالبيت فيتوپلانکتوني در اين سد مخزني با شاخه جلبکهاي دياتوم بوده که 74.83 درصد جمعيت سالانه (نمونه برداري 6 ماهه) را دارا بودند و نمونه هاي غالب آن جنس هايCyclotella ،Navicula  و Nitzchia مي باشند. شاخه جلبکهاي سبز با فراواني 17.10 درصد با جنس هاي Oocystis، Pediastrum،Scenedesmus  و Chlorella در رده دوم قرار دارد. ساير شاخه هاي فيتوپلانکتوني که عبارت بودند از، شاخه جلبکهاي پيروفيسه با فراواني 2.73 درصد با جنس هاي Ceratium وPeridinium ، شاخه جلبکهاي يوگلنوفيسه با فراواني 0.83 درصد با جنس Euglena، شاخه جلبکهاي کريزوفيسه با فراواني 3.66 درصد با جنس Cryptomonas و شاخه جلبکهاي سبز آبي با فراواني 0.83 درصد با جنس هاي Anabeana و Oscillatoria ميانگين بيشترين تراکم سلولهاي فيتوپلانکتوني در تمامي ماههاي نمونه برداري به شاخه جلبکهاي دياتوم به تعداد 437500±37.740 عدد در ليتر تعلق داشته و غالبترين جنس از اين شاخه که در تمام فصول سال به تعداد زياد مشاهده شد، جنس Cyclotella  بود. رتبه دوم شاخه جلبکهاي سبز با ميانگين تعداد  268750±39.753عدد در ليتر قرار داشت که جنسهاي غالب آنOocystis، Pediastrum ،Scenedesmus  و Chlorella بوده و ساير شاخه ها درصد جمعيت کمتري داشتند. طبق آزمون آناليز واريانس دو طرفه مشخص گرديد که بين ايستگاههاي مختلف و ماههاي مورد بررسي اثر متقابلي ديده نمي شود (P>0.05) ولي آزمون چند دامنه توکي نشان داد که بين ماههاي شهريور و آبان اختلاف وجود دارد .(P<0.05) بطور کلي مطالعات بيولوژيک نشان داد که پتانسيل توليد پلانکتوني در اين درياچه پايين است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی