نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شيوع سرمي آنتي باديهاي IgG و IgM ضد توكسوپلاسما در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان خرم آباد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: توکسوپلاسموز يکي از شايع ترين عفونتهاي انگلي انسان بوده که در زنان باردار مي تواند سقط يا ضايعات جنيني جبران  ناپذيري ايجاد نمايد. هدف اين مطالعه تعيين سرواپيدميولوژي عفونت توكسوپلاسموز در زنان باردار شهري و روستايي مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان خرم آباد در سالهاي 1385-86 مي باشد.روش كار: اين مطالعه از نوع توصيفي مقطعي مي باشد که در آن جمعا 390 نفر افراد تحت مطالعه (شامل 250 نفر از زنان باردار شهري و140  نفر از زنان باردار روستايي) مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان خرم آباد، به روش خوشه اي-تصادفي دو مرحله اي انتخاب و جهت يافتن آنتي بادي هاي اختصاصي ضد توکسوپلاسما در نمونه خون آنها از کيت هاي IgG - ELISA و IgM - ELISA استفاده گرديد. سپس نتايج حاصل با استفاده از آزمونهاي ناپارامتري و آناليزواريانس مورد واكاوي آماري قرار گرفتند.نتايج: در اين مطالعه شيوع سرمي توکسوپلاسموز در جامعه شهري %30.8 و در جامعه روستايي %31.4 برآورد گرديد. از اين عده،%23.6  و %7.2 زنان شهري و %23.5 و %7.9 زنان روستايي به ترتيب مبتلا به عفونتهاي مزمن و حاد (يا تحت حاد) توکسوپلاسموز بودند. بين سطح عيار IgG و سن افراد (P<0.001) و همچنين بين سطح عيار هر دو آنتي بادي و سطح تحصيلات افراد رابطه آماري معني  دار مشاهده گرديد (P<0.01)، اما بين عيار مثبت آنتي  بادي و ساير متغيرها ارتباط معني داري ديده نشد.نتيجه نهايي: نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد كه افزايش سطح تحصيلات و ارتقا آگاهي هاي بهداشتي مردم مي تواند باعث كاهش ميزان ابتلا به توكسوپلاسموز گردد. از طرفي با توجه به اينكه %69 زنان باردار منطقه فاقد مصونيت لازم در برابر اين بيماري هستند، لذا اتخاذ اقدامات موثر پيشگيرانه و كنترلي در اين منطقه كاملا ضرورت دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

چراغی پور، ک.، و طاهرخانی، ح.، و فلاح، م.، و شیخیان، ع.، و سرداریان، خ.، و رستمی نژاد، م.، و مقصود، ا. (1389). شیوع سرمی آنتی بادیهای IgG و IgM ضد توکسوپلاسما در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان خرم آباد. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), 17(3 (مسلسل 57)), 46-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=116743Vancouver : کپی

چراغی پور کوروش، طاهرخانی حشمت اله، فلاح محمد، شیخیان علی، سرداریان خسرو، رستمی نژاد محمد، مقصود امیرحسین. شیوع سرمی آنتی بادیهای IgG و IgM ضد توکسوپلاسما در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان خرم آباد. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان). 1389 [cited 2022August14];17(3 (مسلسل 57)):46-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=116743IEEE : کپی

چراغی پور، ک.، طاهرخانی، ح.، فلاح، م.، شیخیان، ع.، سرداریان، خ.، رستمی نژاد، م.، مقصود، ا.، 1389. شیوع سرمی آنتی بادیهای IgG و IgM ضد توکسوپلاسما در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان خرم آباد. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), [online] 17(3 (مسلسل 57)), pp.46-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=116743. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 175 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی