برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تغييرات دما و نور بر رشد جمعيت روتيفر آب شيرين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، بخش اکولوژی، رشت، ایران
 
چکیده: 

در صنعت آبزي پروري Brachionus calyciflorus به عنوان غذاي آغازين جهت تغذيه لارو ماهيان استفاده مي شود. از آنجايي که اين موجود همه جازي بوده و از قدرت سازگاري بالاي محيطي برخوردار است که در نواحي زيادي از منابع آب شيرين دنيا ديده مي شود. از اين رو جهت دستيابي به ميزان رشد و توليد بالاي اين گونه بررسي تغييرات دمايي و نوري در شرايط آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه هاي خالص شده به مدت 7 ماه در تراکم حدود 50 عدد در 1 ميلي ليتر به منظور سازگاري با محيط آزمايشگاه نگهداري شدند. همه آزمايشات درون لوله هاي آزمايش با حجم 20 ميلي ليتر در 7.6 pH و شدت روشنايي 1000 لوکس بررسي شد و روتيفرها در هر لوله آزمايش روزانه شمارش شدند. در بررسي دمايي 4 تيمار با دماه هاي به ترتيب (25 -28)، (28 -31)،(31 -34) ، (34 -37) درجه سانتي گراد به مدت 9 روز در مقابل لامپ فلوروسنت با شدت 1000 لوکس انجام شد. در هر تيمار غذادهي ثابت با استفاده از جلبک Chlorella vulgaris با تراکم 8´105 سلول در هر ميلي ليترانجام شد جهت بررسي ارتباط تاثير عامل دما با ميانگين تراکم جمعيت و زمان رسيدن به حداکثر تراکم جمعيت از آزمون توکي و آناليز واريانس يک طرفه در برنامه Statgraphics plus استفاده شد. نتايج نشان داد که جمعيت در سطح 5 درصد اختلاف معني داري با دما ندارد(p<0.05)  اما زمان رسيدن به حداکثر تراکم جمعيت با افزايش دما اختلاف معني داري در سطح 5 درصد نشان مي دهد (p<0.05). بررسي روشنايي در 5 تيمار 24:1 ساعت روشنايي، تيمار 12:2 ساعت روشنايي و 12 ساعت تاريکي، تيمار 16:3 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريکي، تيمار 24:4 ساعت تاريکي  تيمار 5: روشنايي در شرايط طبيعي) و سه تکرار براي هر تيمار در نظر گرفته شد. روتيفرها با تراکم 12 عدد در ميلي ليتر به تيمارهاي مورد آزمايش معرفي شدند. در تيمارهاي مورد آزمايش غذادهي به جهت آلوده نشدن محيط آزمايش انجام نشد. دماي بررسي 27 درجه سانتي گراد ثابت نگه داشته شد. رابطه تاثير فاکتور روشنايي با ميزان توليد روتيفر از آزمون توکي استفاده شد. نتايج آزمايش هاي روشنايي نشان داد افزايش تراکم روتيفر با طول مدت روشنايي از نظر آماري اختلاف معني دار وجود ندارد (p<0.05).
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی