برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  12 , شماره  4 ; از صفحه 71 تا صفحه 77 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تمرينات بدني، ذهني و ترکيبي بر تعادل ايستا و پوياي سالمندان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی
 
چکیده: 
زمينه و هدف: تغييرات فيزيولوژيکي مربوط به افزايش سن و مشکلات عضلاني مي توانند خطر حوادث و صدمات را در ميان سالمندان افزايش دهد. افتادن، از مشکلات عمده در افراد سالمند است که عاملي مهم در مرگ و مير اين افراد محسوب مي شود. هدف از پژوهش حاضر مقايسه تاثير نوع تمرين (تمرينات بدني، ذهني و ترکيبي) بر تعادل ايستا و پوياي سالمندان 70-60 سال شهرکرد بود.روش بررسي: در اين مطالعه تجربي 60 نفر از سالمندان به صورت تصادفي به سه گروه آزمايشي (تمرين بدني، ذهني و ترکيبي) تقسيم شدند. جهت اندازه گيري تعادل ايستاي سالمندان از آزمون تعادلي لک لک (ايستادن بر روي يک پا) و جهت اندازه گيري تعادل پوياي سالمندان از آزمون تعادل پوياي SEBT (Star Excursion Balance Test) استفاده شد. سپس تمامي آزمودني ها به مدت 8 جلسه بر اساس پروتکل هاي تعيين شده تمرين و در پس آزمون که مشابه با مرحله پيش آزمون بود، شرکت کردند. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تحليل واريانس يک راهه، تحليل واريانس عاملي با اندازه گيري هاي مکرر و آزمون تعقيبي بونفروني استفاده شد.يافته ها: نتايج نشان داد که بين عملکرد گروه ها در هر دو نوع تعادل ايستا و پويا در مرحله پس آزمون تفاوت معني داري وجود دارد (P<0.05). گروهي که به صورت ترکيبي (تمرين ذهني- بدني) تمرين کرده بودند نسبت به دو گروه ديگر عملکرد بهتري داشتند. همچنين عملکرد گروه تمرين بدني نيز بهتر از گروه تمرين ذهني بود (P<0.05).نتيجه گيري: جهت افزايش قدرت عضلاني اندام هاي تحتاني و بهبود تعادل ايستا و پويا در سالمندان بهتر است مربيان از تمرينات قدرتي و ترکيبي (ذهني-بدني) استفاده کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شمسی پوردهکردی، پ.، و اصلانخانی، م.، و شمس، ا. (1389). تاثیر تمرینات بدنی, ذهنی و ترکیبی بر تعادل ایستا و پویای سالمندان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), 12(4), 71-77. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=116485Vancouver : کپی

شمسی پوردهکردی پروانه، اصلانخانی محمدعلی، شمس امیر. تاثیر تمرینات بدنی, ذهنی و ترکیبی بر تعادل ایستا و پویای سالمندان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences). 1389 [cited 2022January23];12(4):71-77. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=116485IEEE : کپی

شمسی پوردهکردی، پ.، اصلانخانی، م.، شمس، ا.، 1389. تاثیر تمرینات بدنی, ذهنی و ترکیبی بر تعادل ایستا و پویای سالمندان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), [online] 12(4), pp.71-77. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=116485. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 196 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی