برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

عوامل جمعيت شناختي مرتبط با واکنش هاي هيجاني سربازان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج)، تهران، ایران
 
چکیده: 

اهداف: ورود به محيط نظامي در اوايل دوران جواني، مقطع بسيار حساسي در زندگي جوانان هر کشوري به حساب مي آيد و قرار گرفتن در چنين شرايطي اغلب با فشار، نگراني و بروز واکنش هاي هيجاني همراه است. اين مطالعه با هدف بررسي عوامل جمعيت شناختي مرتبط با واکنش هاي هيجاني در سربازان آموزشي انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، دو گروهان داراي مجموعا 320 سرباز به طور تصادفي ساده از چند پادگان در استان هاي مختلف کشور انتخاب و تعداد 291 نفر در مطالعه وارد شدند. وضعيت واکنش هاي هيجاني (استرس، اضطراب و افسردگي) آنها با پرسش نامه استاندارد
DASS 21 مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS 15 با روش هاي آمار توصيفي و آزمون هاي پارامتريک تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميزان استرس در
%14.8، اضطراب در %31.3 و افسردگي در %18.2 از سربازان، در محدوده شديد يا خيلي شديد قرار داشت. در زمينه ارتباط بين واکنش هاي هيجاني و عوامل دموگرافيک، نتايج نشان داد بين سطح تحصيلات، شغل قبلي، رضايت از درآمد، نوع سرپرستي، سابقه مصرف مواد مخدر و سابقه خانوادگي ابتلا به بيماري هاي روحي - رواني با ميزان واکنش هاي هيجاني ارتباط معني دار آماري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به فراواني واکنش هاي هيجاني در سربازان و تاثير عوامل استرس زاي محيط نظامي بر احتمال تشديد آنها، لازم است تدابير مديريتي و آموزشي به منظور پيشگيري، کنترل و کاهش اين واکنش ها براي سربازان طي دوره آموزشي انديشيده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 190
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی