برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  5 , شماره  18 ; از صفحه 18 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

آسیب هاي ناشي از سر سوزن و وسايل نوک تيز در دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 
چکیده: 
مقدمه: آسیب هاي ناشي از وسايل نوک تيز (Needle stick injuries (NSIs)) مهم ترين مشکل در مواجهه با پاتوژن هاي قابل انتقال از طريق خون در کارکنان بهداشتي درماني به خصوص پرستاران مي باشد. از اين نظر دانشجويان پرستاري و مامايي در انجام کارهاي باليني شديدا در معرض خطر ابتلا به اين آسیب ها مي باشند. هدف اين مطالعه تعيين فراواني آسیب هاي ذکر شده و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي کرمان بوده است. روش: جامعه پژوهش در اين مطالعه شامل کليه دانشجويان پرستاري و مامايي مي شد که در مقطع باليني اعم از کار آموز و کارورز در حال گذراندن دروس باليني بودند. در اين پژوهش توصيفي مقطعي، 190 نفر از دانشجويان کاراموز و کارورز پرستاري و مامايي شرکت داشتند. با استفاده از پرسشنامه مطالعه Shiao و به کارگيري منابع معتبر ابزاري در خصوص سابقه آسیب با وسايل نوک تيز و عوامل مرتبط با آن در طول يک سال گذشته به همراه وضعيت واکسيناسيون هپاتيت B تدوين شد. به منظور بررسي اهداف پژوهش، از آزمون هاي آماري رگرسيون و مجذور کاي و جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS v.16 استفاده گرديد. یافته ها: يافته ها نشان داد که30.1 % از دانشجويان در يک سال گذشته دچار اين آسیب شده اند.42.2 % حداقل يک آسیب را در طول دوران تحصيل دانشگاهي خود تجربه کردند. سر سوزن سرنگ معمولي شايع ترين وسيله 71.6% و آسیب ديدگي حين کشيدن دارو، شايع ترين وضعيت به شمار مي امد. %33.9 از دانشجويان پس از ايجاد آسیب آن را گزارش کردند. بيشترين علت عدم گزارش30 %، اطمينان از عدم وجود بيماري عفوني نگران کننده در بيماري بود که وسيله نوک تيز روي او استفاده شده است. اکثر دانشجويان93.6 %، واکسيناسيون هپاتيت B را انجام داده بودند. در بين دانشجويان سال هاي مختلف بيشترين ميزان آسیب ديدگي در دانشجويان سال دوم بود. فراواني آسیب ها در دانشجويان کارآموز و کارورز و همچنين دانشجويان پرستاري و مامايي تفاوت معناداري نداشت. نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاکي از بالا بودن ميزان آسیب هاي ناشي از وسايل نوک تيز علي رغم عدم گزارش آن در بين دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي کرمان بوده است. پوشش واکسيناسيون هپاتيت B در اين دانشجويان در حد رضايت بخشي است با اين حال برنامه ريزي جهت جلوگيري از بروز آسیب و در صورت لزوم اجراي اقدامات صحيح پس از آن ضروري به نظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نوحی، ع.، و خشنود، ز.، و سیدعادل، م. (1389). آسیب های ناشی از سر سوزن و وسایل نوک تیز در دانشجویان. پژوهش پرستاری, 5(18), 18-23. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115991Vancouver : کپی

نوحی عصمت، خشنود زهره، سیدعادل مهدی. آسیب های ناشی از سر سوزن و وسایل نوک تیز در دانشجویان. پژوهش پرستاری. 1389 [cited 2022January23];5(18):18-23. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115991IEEE : کپی

نوحی، ع.، خشنود، ز.، سیدعادل، م.، 1389. آسیب های ناشی از سر سوزن و وسایل نوک تیز در دانشجویان. پژوهش پرستاری, [online] 5(18), pp.18-23. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115991. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی