نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 349 تا صفحه 354 .
 
عنوان مقاله: 

کيفيت زندگي مرتبط با سلامت در بيمـاران با نارسايي مزمن کليوي تحت همودياليز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
چکیده: 
از دست رفتن عملکرد کليه به صورت حاد و مزمن تهديدي براي زندگي است. کيفيت زندگي در بيماران مرحله نهايي نارسايي کليوي به وسيله عوامل مختلفي چون تنش هاي بيولوژيكي، رواني، اجتماعي و اقتصادي تحت تاثير قرار مي گيرد. اين بيماران محدوديت هايي در فعاليت هاي فيزيکي و زندگي اجتماعي خود دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسي ابعاد مختلف کيفيت زندگي در بيماران دياليزي و يافتن مشکلات عمده کاهش دهنده آن جهت برنامه ريزي مناسب براي ارتقاي سطح کيفيت زندگي آنان انجام پذيرفته است.اين مطالعه مقطعي با حجم نمونه 120 نفر بيمار از مرکز دياليز بيمارستان نمازي شهر شيراز انجام گرديد. بيماران با رضايت خود، مورد پرسشگري واقع شدند. 100 نفر افراد سالم نيز که از نظر سن و جنسيت با گروه بيمار همسان سازي شده بودند، از بين ملاقات کنندگان بيماران در بيمارستان حافظ و به عنوان گروه کنترل و با روش آسان انتخاب شدند. آزمودني ها با گونه ايراني پرسشنامه SF-36 مورد پرسشگري واقع شدند. اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS-13 و روش هاي آماري t-test و ضريب همبستگي Pearson و Spearman مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در مقايسه ابعاد مختلف کيفيت زندگي بين گروه بيمار و کنترل، گروه بيمار در ابعاد مربوط به عملكرد جسماني، محدوديت نقش به علت مشکلات جسماني، درد جسماني، سرزندگي، محدوديت نقش به علت مشکلات روحي و سلامت رواني وضعيت بدتري داشته اند. ميانگين نمرات اين دو گروه در تمامي ابعاد سلامت بطور معني دار متفاوت بوده است.با توجه به اين که در ابعاد مختلف كيفيت زندگي بين بيماران و جمعيت کنترل تفاوت وجود دارد، مي توان به لزوم انجام مداخلات مختلف اجتماعي و روان شناسي و توان بخشي در اين بيماران اشاره کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

هادی، ن.، و رحمانی، ز.، و منتظری، ع. (1389). کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیمـاران با نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز. پایش, 9(4), 349-354. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115459Vancouver : کپی

هادی نگین، رحمانی زهره، منتظری علی. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیمـاران با نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز. پایش. 1389 [cited 2022August13];9(4):349-354. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115459IEEE : کپی

هادی، ن.، رحمانی، ز.، منتظری، ع.، 1389. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیمـاران با نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز. پایش, [online] 9(4), pp.349-354. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115459. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 387 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی