برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان روان آب و فرسايش در خاک هاي تحت پوشش کاربري هاي جنگل، زراعي و باغ با استفاده از شبيه ساز باران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی ساری
 
چکیده: 

تغيير غير اصولي کاربري اراضي به ويژه اکوسيستم هاي طبيعي، عموما تاثير قابل توجهي را بر ويژگيهاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي خاکها و در پي آن ميزان روان آب و فرسايش خاک مي گذارد. بررسي تغييرات روان آب و فرسايش خاک در پي تغيير خصوصيات خاک و شناخت متغيرهاي موثر خاک بر وقوع آن مي تواند در بهبود توصيه هاي مديريتي و کمي نمودن تغييرات روان آب و فرسايش خاک مفيد واقع شود. لذا اين پژوهش به منظور بررسي روان آب و فرسايش خاک در خاک هاي تحت پوشش اراضي جنگلي و مقايسه آن با اراضي زراعي و باغ که منتج از تغيير کاربري جنگل بوده و همچنين شناسايي فاکتورهاي موثر در روان آب و فرسايش خاک از بين متغيرهاي کمي خاک در محدوده شهرستان ساري صورت گرفته است. سپس در هر يک از کاربري ها، مبادرت به اندازه گيري ميزان روان آب و فرسايش خاک طي انجام شبيه سازي باران با شدت ثابت 2 ميلي متر بر دقيقه، مدت زمان 15 دقيقه و نمونه برداري خاک در 15 تکرار شد. نتايج حاصله نشان داد که بيشترين و کمترين ميزان روان آب به ترتيب در کاربري جنگل و باغ ايجاد شده است. همچنين مقدار فرسايش خاک در اراضي زراعي و باغ به ترتيب 1.76 و 1.36 برابر کاربري جنگل اندازه گيري شد. طبق نتايج ماتريس همبستگي درصد سيلت، رطوبت قبلي و وزن مخصوص ظاهري خاک داراي همبستگي معني دار مثبت و درصد شن و ماده آلي داراي همبستگي معني دار منفي با ميزان روان آب مي باشند. همچنين متغيرهاي رس، شن و ماده آلي خاک به صورت ارتباط منفي و درصد سيلت و رطوبت قبلي خاک داراي همبستگي معني دار مثبت با ميزان فرسايش شناخته شدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

آزموده، ع.، و کاویان، ع.، و سلیمانی، ک.، و وهاب زاده، ق. (1389). مقایسه میزان روان آب و فرسایش در خاک های تحت پوشش کاربری های جنگل, زراعی و باغ با استفاده از شبیه ساز باران. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 24(3), 490-500. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115402Vancouver : کپی

آزموده علی، کاویان عطااله، سلیمانی کریم، وهاب زاده قربان. مقایسه میزان روان آب و فرسایش در خاک های تحت پوشش کاربری های جنگل, زراعی و باغ با استفاده از شبیه ساز باران. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 1389 [cited 2021April19];24(3):490-500. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115402IEEE : کپی

آزموده، ع.، کاویان، ع.، سلیمانی، ک.، وهاب زاده، ق.، 1389. مقایسه میزان روان آب و فرسایش در خاک های تحت پوشش کاربری های جنگل, زراعی و باغ با استفاده از شبیه ساز باران. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 24(3), pp.490-500. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115402>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی