برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ريزحذف نواحي از کروموزوم Y در مردان با ناباروري مبتلا به اليگواسپرمي شديد يا آزواسپرمي مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا (ع) مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش اورولوژی، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: نيمي از علل ناباروري به دليل عوامل مردانه است که از مهمترين آنها نقايص ژنتيکي است. ريز حذف نواحي از کروموزوم Y در 7% مردان نابارور ديده مي شود که با انتخاب ويژه بيماران بروز آن افزايش مي يابد. اهميت اين حذف هاي ژني در احتمال انتقال آن به نسل بعد به دنبال استفاده از روش هاي کمک باروري است. هدف از اين مطالعه بررسي بروز ريزحذف هاي ناحيه AZF در جمعيت خراسان و نيز فاکتورهاي دخيل در بروز آن بود.روش بررسي: اين مطالعه که توصيفي ـ تحليلي از نوع مقطعي مي باشد روي مردان نابارور مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا (ع) مشهد طي سال هاي 87–85 انجام شد. براي 47 مرد نابارور با اليگو اسپرمي شديد يا آزواسپرمي غير انسدادي، آزمايش کاريوتايپينگ، بررسي ريزحذف نواحي کروموزوم Y، اندازه گيري سطوح هورموني به ويژه FSH و بيوپسي بيضه انجام شد. بررسي حذف ژني با 11 جفت پرايمر مختص نواحي AZF و SRY به روش STS انجام شد. آناليز داده ها به کمک نرم افزار SPSS ويرايش 13 انجام شد. در توصيف داده ها از نمودارها و جداول آماري استفاده شد و در تحليل نيز آزمونX2 ، دقيق فيشر، من ويتني و غيره بکار رفتند. p<0.05  سطح معني داري آزمون در نظر گرفته شد.نتايج: سه مورد از چهار بيمار (8.5%) داراي حذف نواحي از کروموزوم Y آزواسپرم بودند. حذف SRY و سندرم کلاين فلتر هر کدام در 2 مورد (4.3%) وجود داشت که هر 4 بيمار اخير آزواسپرم بودند. حذف چندتايي AZF در 75% بيماران (3 بيمار از 4 نفر) ملاحظه شد. حذف هاي AZFa و AZFb وAZFc  در 25%، 50% و 100% از بيماران ملاحظه گرديد. بيماران از لحاظ سطح FSH خون به دو گروه اختلال هورموني و بدون آن تقسيم شدند، که حذف AZF در اين دو به ترتيب 17.6% و %3.3 بود (p=0.128). در بيماران آزواسپرم و اليگواسپرم شديد، حذف AZF به ترتيب 1/11 و 5% بود (p=0.626). همچنين تفاوت معني داري در حذف AZF در مبتلايان به واريکوسل با سايرين مشاهده نشد. سابقه فاميلي نيز تاثير معني داري در بروز حذف نواحي کروموزوم Y نداشت. 3 مورد از 4 مورد حذف AZF که بيوپسي بيضه انجام شده بود، دچار سندروم سلول هاي سرتولي (SCOS) بودند.نتيجه گيري: شيوع حذف نواحي از کروموزوم Y در ناباروري با عامل شديد مردانه بالا است و به ويژه از اين نظر که شانس انتقال اين نقص به فرزند به دنبال استفاده از روش هاي کمک باروري وجود دارد، لزوم ارزيابي آن در موارد اليگواسپرمي شديد (5<million/ml ) يا آزواسپرمي غير انسدادي روشن مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کشوری، م.، و تقوی رضوی زاده، ر.، و اشرف، ح. (1389). بررسی ریزحذف نواحی از کروموزوم Y در مردان با ناباروری مبتلا به الیگواسپرمی شدید یا آزواسپرمی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), 11(4 (مسلسل 45)), 259-267. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115122Vancouver : کپی

کشوری ملیحه، تقوی رضوی زاده رحیم، اشرف حامی. بررسی ریزحذف نواحی از کروموزوم Y در مردان با ناباروری مبتلا به الیگواسپرمی شدید یا آزواسپرمی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY). 1389 [cited 2022January21];11(4 (مسلسل 45)):259-267. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115122IEEE : کپی

کشوری، م.، تقوی رضوی زاده، ر.، اشرف، ح.، 1389. بررسی ریزحذف نواحی از کروموزوم Y در مردان با ناباروری مبتلا به الیگواسپرمی شدید یا آزواسپرمی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), [online] 11(4 (مسلسل 45)), pp.259-267. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115122. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 575 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی