نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  4 , شماره  4 (16) ; از صفحه 201 تا صفحه 230 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آگاهي سياسي دانشجويان بر تغيير نگرش آنها نسبت به مشروعيت نظام سياسي بر اساس نظريه وبر: مورد مطالعه دانشگاه اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
نظم سياسي به معني هماهنگي اجزاي نظام سياسي جهت دستيابي به اهداف نظام، يکي از خصوصيات مهم جامعه ايده آل مي باشد. اين امر هنگامي حاصل مي گردد که اعضاي آن جامعه به عنوان عناصر تشکيل دهنده اجزاي نظام سياسي وظايف خود را شناخته و به آن عمل نمايند. از جمله نظريه هاي مهمي که در اين راستا مباني مشروعيت سياسي را تبيين مي کند، نظريه مشروعيت وبر است. او بر اين باور است که در تحولات سياسي- اجتماعي يک نظام، مشروعيت از حالت سنتي به سمت عقلانيت در حال حرکت است.روش تحقيق در اين پژوهش، پيمايش و ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد. جامعه آماري مورد مطالعه دانشجويان دانشگاه اصفهان مي باشد. تعداد 150 نفر دانشجو، به شيوه تصادفي سيستماتيک براي مطالعه انتخاب شدند. از روايي صوري و سازه براي ارزيابي سوألات و آلفا کرونباخ براي پايايي آنها و از روشهاي آماري ضريب پيرسون و تحليل واريانس و تکنيک رگرسيون و تحليل مسير براي سنجش مدل و فرضيات استفاده شد. بر اساس يافته هاي تحقيق، بين دو سازه آگاهي سياسي و مشروعيت نظام سياسي کشور ارتباط معناداري وجود دارد. اما اين معناداري در جامعه مورد مطالعه بدين صورت است که آگاهي سياسي با مشروعيت سياسي در دو بعد عقلاني و کاريزماتيکي آن رابطه معناداري دارد. اين معناداري در جامعه ايران از يک سو با نظريه وبر مبني بر دگرگوني در تلقي از مشروعيت سنتي به عقلاني بر اثر افزايش آگاهي سياسي مطابقت دارد و از سوي ديگر در تضاد است. چرا که بر اساس يافته هاي تحقيق عليرغم حرکت جامعه ايران به سمت عقلانيت بر اثر نوسازي و افزايش آگاهي سياسي دانشجويان همزمان با دگرگوني در تلقي تعداد زيادي از آنها از مشروعيت سنتي به عقلاني در خصوص نظام سياسي، موارد زيادي نيز مشاهده مي گردد که از بعد سنتي به بعد کاريزمايي تحول يافته است. لذا شايد بتوان اين گونه ادعا کرد که نظريه وبر در خصوص مشروعيت سياسي، مبني بر دگرگوني در تلقي از مشروعيت سياسي از بعد سنتي به عقلاني در يک جامعه بر اثر افزايش آگاهي سياسي تا حدودي با تحولات نظام سياسي ايران انطباق دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مسعودنیا، ح.، و مرادی، گ.، و محمدی فرد، ن. (1388). تاثیر آگاهی سیاسی دانشجویان بر تغییر نگرش آنها نسبت به مشروعیت نظام سیاسی بر اساس نظریه وبر: مورد مطالعه دانشگاه اصفهان. پژوهشنامه علوم سیاسی, 4(4 (16)), 201-230. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=114934Vancouver : کپی

مسعودنیا حسین، مرادی گل مراد، محمدی فرد نجات. تاثیر آگاهی سیاسی دانشجویان بر تغییر نگرش آنها نسبت به مشروعیت نظام سیاسی بر اساس نظریه وبر: مورد مطالعه دانشگاه اصفهان. پژوهشنامه علوم سیاسی. 1388 [cited 2022August16];4(4 (16)):201-230. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=114934IEEE : کپی

مسعودنیا، ح.، مرادی، گ.، محمدی فرد، ن.، 1388. تاثیر آگاهی سیاسی دانشجویان بر تغییر نگرش آنها نسبت به مشروعیت نظام سیاسی بر اساس نظریه وبر: مورد مطالعه دانشگاه اصفهان. پژوهشنامه علوم سیاسی, [online] 4(4 (16)), pp.201-230. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=114934. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 435 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی