برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  10 , شماره  3 ; از صفحه 105 تا صفحه 126 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان کاربست مولفه هاي دانشگاه ياددهنده از نظر اعضاي هیات علمي دانشگاه ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

در اين پژوهش، براي بررسي ميزان کاربست مولفه هاي دانشگاه ياددهنده [ديدگاه قابل ياددهي، ايده ها، ارزش ها، انرژي، و قاطعيت در تصميم گيري] در دانشگاه هاي دولتي از روش تحقيق پيمايشي استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش تمام اعضاي هیات علمي دانشگاه هاي دولتي در سال تحصيلي 86، 85 بوده که از ميان آنان يک نمونه 315 نفري به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي به صورت تصادفي انتخاب شده است. براي جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته 74 سوالي در قالب طيف 5 درجه اي ليکرت به کار برده شده است. جهت آزمون سوال هاي پژوهش از آزمون هاي آماري پارامتريک از جمله t تک نمونه اي و تحليل واريانس چند متغيري (MANOVA) استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که ميانگين نمرات پاسخ گويان در خصوص تمام مولفه هاي دانشگاه ياددهنده کمتر از حد متوسط (3) بوده و در تمام مولفه ها تفاوت معني دار است. بررسي تفاوت بين نظرات نمونه آماري در مورد ميزان کاربست مولفه هاي سازمان ياددهنده با توجه به متغيرهاي دموگرافيک نيز،f  مشاهده شده نشان مي دهد که بر اساس رتبه علمي اعضاي هیات علمي و مديران دانشگاه در سه مورد انرژي، ايده ها و ارزش ها، تفاوت معني دار بود. تفاوت بين ميانگين هاي زنان و مردان و نيزتفاوت بين ميانگين بر اساس سنوات خدمت پاسخ گويان معني دار نبود، ولي در خصوص سمت هاي مدير و عضو هیات علمي در تمام موارد تفاوت بين ميانگين ها معني دار بود. تحليل نتايج همچنين نشان داد که ميانگين نمرات کاربست مولفه هاي سازمان ياددهنده در دانشگاه هاي علوم پزشکي بالاتر از ميانگين نمرات دانشگاه هاي غير پزشکي است. در مورد مولفه هاي انرژي، ايده ها و ارزش ها، f مشاهده شده معني دار مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارع محمدآبادی، ح.، و رجایی پور، س.، و جمشیدیان، م.، و مولوی، ح. (1388). بررسی میزان کاربست مولفه های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه ها. مطالعات تربیتی و روان شناسی, 10(3), 105-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=114225Vancouver : کپی

زارع محمدآبادی حسین، رجایی پور سعید، جمشیدیان مهدی، مولوی حسین. بررسی میزان کاربست مولفه های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه ها. مطالعات تربیتی و روان شناسی. 1388 [cited 2021October23];10(3):105-126. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=114225IEEE : کپی

زارع محمدآبادی، ح.، رجایی پور، س.، جمشیدیان، م.، مولوی، ح.، 1388. بررسی میزان کاربست مولفه های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه ها. مطالعات تربیتی و روان شناسی, [online] 10(3), pp.105-126. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=114225. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 73 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی