برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  9 , شماره  3 (مسلسل 66) ; از صفحه 221 تا صفحه 231 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي يافته هاي اپيدميولوژيك، باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به مننژيت پذيرش شده در بخش عفوني بيمارستان رازي اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه عفونی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 
چکیده: 

زمينه و هدف: شناخت ويژگي هاي اپيدميولوژيک، باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به مننژيت باكتريال در تشخيص سريع و شروع درمان مهم است. هدف از اين مطالعه بررسي ويژگي هاي اپيدميولوژيك، باليني و آزمايشگاهي بيماران و مقايسه اين متغيرها در مننژيت باكتريال و آسپتيک بود.
روش بررسي: در يك مطالعه گذشته نگر در بيمارستان رازي اهواز تمام بيماران 18 ساله و بالاتر مننژيتي بستري شده در بين سال هاي 1382 تا 1386 مطالعه شدند. بيماران در دو گروه مننژيت باکتريال و آسپتيک از نظر اپيدميولوژي، علايم باليني وآزمايشگاهي مايع مغزي نخاعي
(CSF) مقايسه شدند.
يافته ها: از 312 نفر بيمار مننژيتي، 215 نفر (
68.9 درصد) باكتريال (42 نفر قطعي، 156 نفر احتمالي و 17 نفر ناقص درمان شده) و 97 نفر (31.1 درصد) آسپتيک (شامل10 نفر مننژيت سلي و 2 نفر بروسلوز) بودند. ميانگين سني براي مننژيت باكتريال 26.7 ±44.7 سال و براي مننژيت آسپتيك 15.5 ± 37.3 بود (P>0.05). 60 درصد بيماران باكتريال و 1/61 درصد آسپتيك مرد بودند (P>0.05) .دوازده درصد بيماران ترياد تب، سفتي گردن و كاهش هوشياري داشتند. در مننژيت باكتريال و آسپتيک، ميانگين WBC-CSF به ترتيب 1035.2±4021 و 116.4±163.2 و ميانگين گلوكزCSF، 3.17±5.27 و16.1±68.7 و ميانگين پروتئين689.8±476.8 CSF  و 107.7±132.6 بود (P>0.05).
نتيجه گيري: درصد مننژيت هاي باکتريال بيشتر از آسپتيک است. مننژيت سلي فراواني قابل توجهي در بين مننژيت هاي آسپتيک دارد. مننژيت باکتريال قطعي نسبت کمي از کل مننژيت ها را تشکيل مي دهد. پونکسيون CSF انجام شده تناسبي با تعداد مننژيت ها ندارد. نظير مطالعات قبلي مننژيت باکتريال با استفاده از آناليز CSF از نظر لکوسيت هاي چند هسته اي و گلوکز قابل افتراق از مننژيت آسپتيک مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 152
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی