نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

روايي و پايايي مقياس نگرش به مسووليت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
در مطالعه حاضر، روايي و پايايي مقياس نگرش به مسووليت  (RAS)مورد مطالعه قرار گرفت. براي اين منظور، در مطالعه اول،128  دانشجو از دانشگاه تبريز انتخاب شدند و مقياس نگرش به مسووليت، وسواسي اجباري مادزلي، و نگرش هاي ناکارآمد بر آنها اجرا شدند. نتيجه اين مطالعه نشان داد که مقياس نگرش به مسووليت از روايي قابل قبولي برخوردار است. ضريب همبستگي مقياس نگرش به مسووليت با پرسشنامه هاي وسواسي اجباري مادزلي و افکار ناکارآمد به ترتيب0.45  و0.51  به دست آمد. همچنين، روايي آزمون از طريق تحليل عاملي اکتشافي (EFA) برآورد شد. در مطالعه دوم، به منظور بررسي پايايي مقياس نگرش به مسووليت، 76 دانشجو از همان دانشگاه انتخاب شدند. نتيجه محاسبه پايايي به روش بازآزمايي در فاصله يک هفته از آزمايش اول، 0.84، به روش دو نيمه کردن 0.61، و به روش همبستگي ماده هاي زوج و فرد برابر با 0.92 بود و ضريب همساني دروني با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 0.94 به دست آمد. در مجموع، پژوهش حاضر نشان مي دهد که مقياس نگرش به مسووليت داراي روايي و پايايي مناسبي است و مي توان در زمينه هاي باليني و پژوهشي از آن استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کبیرنژاد، س.، و محمودعلیلو، م.، و شریفی، م. (1389). روایی و پایایی مقیاس نگرش به مسوولیت. پژوهشهای روان شناختی, 13(1 (پیاپی 25)), 109-123. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=114026Vancouver : کپی

کبیرنژاد ساناز، محمودعلیلو مجید، شریفی محمدامین. روایی و پایایی مقیاس نگرش به مسوولیت. پژوهشهای روان شناختی. 1389 [cited 2022August14];13(1 (پیاپی 25)):109-123. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=114026IEEE : کپی

کبیرنژاد، س.، محمودعلیلو، م.، شریفی، م.، 1389. روایی و پایایی مقیاس نگرش به مسوولیت. پژوهشهای روان شناختی, [online] 13(1 (پیاپی 25)), pp.109-123. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=114026. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 350 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی