برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 27 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عامل هاي اجتماعي - فرهنگي مرتبط با کيفيت سلامت رواني خانواده (نمونه مورد مطالعه: خانواده هاي ساکن شهر شيراز)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش جامعه شناسی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

خانواده مهم ترين نهاد اجتماعي در جوامع انساني است كه تكوين و پرورش شخصيت افراد در آن شكل مي گيرد. هدف اصلي اين مقاله بررسي عامل هاي اجتماعي-فرهنگي مرتبط با كيفيت سلامت رواني خانواده در بين خانواده هاي شهرستان شيراز مي باشد. اين پژوهش با روش کمي و روش پيمايش و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش شامل خانواده هاي ساکن در شهر شيراز در سال 1384 مي باشند که در آنها زن و شوهر در قيد حيات بوده و با هم زندگي مي كنند. بر اساس نمونه گيري طبقه اي تصادفي منظم، 386 خانواده انتخاب شدند. يافته هاي پژوهش نشان داد که رابطه اي معني دار بين متغير هاي سن، جنس، درآمد، ميزان تحصيلات، وضعيت اشتغال، بعد خانوار، سرمايه اجتماعي، جهت گيري مذهبي و عزت نفس با کيفيت سلامت رواني خانواده وجود دارد. بر اساس نتايج معادله رگرسيون چند متغيره، از بين کل متغيرهاي مورد بررسي، متغيرهاي جهت گيري ديني، سرمايه اجتماعي، سن پاسخگويان، عزت نفس، درآمد خانواده و ميزان تحصيلات حدود 30 درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين مي نمايد. بر اساس مدل تحليل مسير، از ميان اين متغيرها، جهت گيري مذهبي بالاترين تاثير را بر متغير وابسته داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی