برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه شيوه هاي مقابله اي دانش آموزان داراي هوش هيجاني بالا و پايين در طبقات مختلف اجتماعي – اقتصادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر تعيين و مقايسه شيوه هاي مقابله در دانش آموزان داراي هوش هيجاني بالا و پايين در طبقات اجتماعي اقتصادي بالا و پايين بود.
روش: پژوهش پس رويدادي و نمونه شامل 356 نفر از دانش آموزان سال سوم دبيرستان شهر تهران است که به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند و به پرسشنامه شيوه هاي مقابله راجر و نجاريان (1385)، پرسشنامه مشخصات فردي و پرسشنامه هوش هيجاني برادبري و گريوز (2004 به نقل از گنجي، 1384) پاسخ دادند. با استفاده از تحليل واريانس يکراهه، همبستگي پيرسون، آزمون تعقيبي توکي و تحليل واريانس بلوکي و آزمون
t داده ها تحليل شد.
يافته ها: نشان داد استفاده از شيوه هاي مقابله عقلاني و انفصالي در دانش آموزان داراي هوش هيجاني بالا بيشتر از دانش آموزان داراي هوش هيجاني پايين است. ميزان استفاده از شيوه مقابله اجتنابي در دانش آموزان داراي هوش هيجاني بالا و پايين تفاوتي نداشت. ميزان استفاده از شيوه مقابله هيجاني در دانش آموزان داراي هوش هيجاني پايين بيشتر بود. هوش هيجاني در دانش آموزان طبقه بالاي اجتماعي اقتصادي بيشتر از طبقه پايين اجتماعي اقتصادي و استفاده از شيوه مقابله عقلاني در دو طبقه اجتماعي اقتصادي بالا و پايين تفاوتي نداشت. استفاده از شيوه مقابله انفصالي در طبقه بالا و استفاده از شيوه مقابله اجتنابي و هيجاني در طبقه پايين بيشتر بود. طبقه اجتماعي اقتصادي بر رابطه بين هوش هيجاني و شيوه هاي مقابله اثر نداشت.
نتيجه گيري: در مجموع مي توان نتيجه گرفت عوامل برون فردي نظير وضعيت اجتماعي اقتصادي و عوامل درون فردي نظير هوش هيجاني، بر شيوه هاي مقابله فرد اثر گذارند و اين متغيرها با يکديگر و با پايگه اجتماعي اقتصادي ارتباط تنگاتنگ دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 154
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی